Doanh nghiệp

PVOIL lỗ trở lại trong quí III

20:15 | 28/10/2020

Chia sẻ

Tính đến ngày 30/9/2020, lỗ lũy kế của PVOIL tăng từ 751 tỉ đồng lên gần 1.059 tỉ đồng, tương đương 10,2% vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí III của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL - Mã: OIL) công bố mới đây cho thấy, doanh nghiệp tiếp tục lâm vào cảnh thua lỗ sau khi có lãi trở lại trong quí trước đó.

PVOIL lỗ trở lại trong quí III, EPS âm 231 đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC quí III của OIL

Hết quí III, doanh thu thuần của PVOIL đạt 11.579 tỉ đồng, giảm 44% so cùng kì năm trước. Do giá vốn giảm tới 45% nên lãi gộp chỉ giảm 18% so với quí III/2019, đạt 489 tỉ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 2,9% lên 4,2%.

Doanh thu tài chính ghi nhận tăng 59% lên 154 tỉ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 16% còn 46 tỉ đồng. Trong kì, chi phí bán hàng được thu hẹp từ 394 tỉ đồng xuống 383 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm nhẹ 0,5% còn 220 tỉ đồng.

Dù vậy, PVOIL vẫn lỗ thuần 9 tỉ đồng; cùng kì tổng công ty có lãi 19 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 17 tỉ đồng. Trong đó, lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 24 tỉ đồng; quí III/2019 lãi 8 tỉ đồng.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa quí III/2020 giảm 9,1% so với cùng kì năm 2019.

Mặt khác, việc giá bán lẻ xăng dầu trong nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020 thấp hơn giá gốc hàng tồn kho theo sổ sách kế toán tại ngày 30/9/2020, do đó công ty đã tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền hơn 66 tỉ đồng với riêng công ty mẹ và gần 40 tỉ đồng đối với báo cáo hợp nhất.

Trước đó, OIL có lãi trở lại trong quí II sau khi ghi nhận lỗ kỉ lục 423 tỉ đồng trong quí I. Tuy nhiên, kịch bản thua lỗ tiếp tục lặp lại ở quí III.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVOIL đạt 40.919 tỉ đồng, giảm 31% so với giá trị đạt được trong 9 tháng năm 2019. Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 367 tỉ đồng, trong đó lỗ sau thuế thuộc về công ty mẹ là 265 tỉ đồng. Lỗ cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lũy kế 4 quí liên tiếp khoảng 231 đồng.

Tính đến ngày 30/9, Tổng Công ty Dầu Việt Nam có 20.429 tỉ đồng tổng tài sản, giảm 23% so với đầu kì.

Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 44%, còn 1.651 tỉ đồng. Song song đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 9.152 tỉ đồng về 5.742 tỉ đồng, hàng tồn kho cũng ghi nhận giảm 16%, về mức 2.057 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả tính đến cuối quí III là 10.071 tỉ đồng, giảm 36% so với thời điểm đầu năm và chiếm tới 49,2% tổng vốn. Đáng chú ý, khoản lỗ 9 tháng khiến lỗ lũy kế của PVOIL tăng từ 751 tỉ đồng lên gần 1.059 tỉ đồng, tương đương 10,2% vốn điều lệ.

Thu Thảo