Doanh nghiệp

PVOIL lỗ bán niên 246 tỉ đồng

22:30 | 28/07/2020

Chia sẻ

Trong quí II, PVOIL ghi nhận 177 tỉ đồng lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ, tăng 9% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ 246 tỉ đồng sau nửa đầu năm do quí I lỗ kỉ lục.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL - Mã: OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2020 với doanh thu thuần đạt 11.653 tỉ đồng, giảm 46% so cùng kì năm trước.

Do giá vốn giảm tới 47% nên lãi gộp chỉ giảm 18% so với quí II/2019, đạt 781 tỉ đồng. Biên lãi gộp theo đó tăng từ 4,4% lên 6,7%.

Trong kì, doanh thu tài chính tăng 15% lên 99 tỉ đồng. Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp đều ghi nhận giảm.

Kết quả, PVOIL báo lãi sau thuế 183 tỉ đồng, giảm 21% so với cùng kì năm trước. Theo Ban lãnh đạo PVOIL, biến động giá xăng dầu thế giới và tác động của dịch COVID-19 trong tháng 4 làm cho tình hình kinh doanh của các công ty con giảm mạnh so với quí II/2019, từ đó kéo lợi nhuận của Tổng công ty giảm theo.

PVOIL lỗ bán niên 246 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC quí II của OIL

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức hồi đầu tháng 6, Tổng Giám đốc Cao Hoài Dương ước tính sản lượng tháng 4 giảm 12% do bước vào giai đoạn cách li xã hội, các phương tiện giao thông công cộng dừng hoạt động 100%.

Ông Dương cũng cho biết sang tháng 5, nhờ tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt nên công ty ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực về sản lượng. Tuy nhiên, đại diện công ty vẫn để ngỏ triển vọng kinh doanh trong hai quí cuối năm.

Mặc dù lợi nhuận hợp nhất quí II giảm, lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ vẫn tăng 9% so với cùng kì, đạt 177 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 29.338 tỉ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm 2019. Công ty báo lỗ sau thuế 355 tỉ đồng, trong đó lỗ sau thuế thuộc về công ty mẹ là 246 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị tài sản của Tổng công ty đạt 21.736 tỉ đồng, giảm 18% so với đầu kì.

Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 38%, còn 1.828 tỉ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh hơn 3.400 tỉ đồng, còn 5.742 tỉ đồng, chủ yếu do giảm phải thu khách hàng ngắn hạn và phải thu khác. Mặt khác, hàng tồn kho cũng ghi nhận giảm 13%, về mức 2.118 tỉ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, các khoản phải trả người bán giảm 37% còn 3.103 tỉ đồng, nhờ giảm khoản phải trả đối tác nước ngoài. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 4.710 tỉ đồng còn 2.980 tỉ đồng.

Thu Thảo