|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận PVD tăng 43% trong quí III

14:58 | 29/10/2020
Chia sẻ
Trong quí III, PVD ghi nhận 1.271 tỉ đồng doanh thu thuần và 39 tỉ đồng lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 19% và 43% so với cùng kì. Dù vậy, so với qui mô nguồn vốn, mức lãi của PVD hiện vẫn rất thấp.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 1.271 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kì.

Giá vốn tăng tới 23% khiến lãi gộp giảm 22%, về mức 79 tỉ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm từ 9,5% xuống 6,2%. Chi phí quản lí doanh nghiệp trong quí III cũng tăng từ 58 tỉ đồng lên 65 tỉ đồng trong quí III.

Trong kì, các liên doanh của PV Drilling hoạt động khá tốt, lợi nhuận từ công ty liên kết ghi nhận 47 tỉ đồng, trong khi cùng kì lỗ gần 4 tỉ đồng. 

Nhờ vậy, PV Drilling báo lãi sau thuế tăng 122%, lên 38 tỉ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 39 tỉ đồng, tăng 43%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh khởi sắc nhờ số lượng giàn khoan thuê tăng (1,7 giàn trong quí III, trong khi cùng kì năm trước không có giàn thuê), đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng tăng 4,2%. Mặt khác việc tăng lãi từ các công ty liên doanh và giảm trích lập dự phòng phải thu khó đòi so với cùng kì năm trước cũng góp phần cải thiện lợi nhuận.

Kết quả trên đi ngược hoàn toàn so với dự báo trước đó của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Cụ thể, công ty chứng khoán từng nhận định lịch khoan các giàn PVD II và PVD III sẽ thay đổi đáng kể và điều này có thể khiến PVD ghi nhận khoản lỗ ước tính 15 tỉ đồng trong quí III.

PVD lãi quí III tăng 43% nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC hợp nhất quí III của PVD

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVD ghi nhận doanh thu thuần tăng 48% lên 4.409 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt 110 tỉ đồng, gấp 4 lần giá trị đạt được trong 9 tháng năm 2019. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 125 tỉ đồng, tăng 156%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lũy kế 4 quí đạt gần 630 đồng.

Trong năm 2020, PVD đặt mục tiêu đạt 4.680 tỉ đồng doanh thu và 68 tỉ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 7% và giảm 63% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, PVD đã thực hiện 94% kế hoạch doanh thu và 184% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2020, PV Drilling có 20.972 tỉ đồng tổng tài sản, tương đương thời điểm đầu kì. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 254 tỉ đồng, lên 2.161 tỉ đồng.

Tính đến cuối quí III, nợ xấu của PVD được thu hẹp từ 252 tỉ đồng xuống còn 131 tỉ đồng, trong đó nợ xấu từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là 65 tỉ đồng, giảm 65%.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần như không đổi, đạt 6.927 tỉ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 53 tỉ đồng lên 574 tỉ đồng, trong khi nợ vay dài hạn giảm từ 3.230 tỉ đồng còn gần 3.180 tỉ đồng.

Thu Thảo

Chứng khoán Mỹ khởi sắc sau số liệu tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/1 tăng trên diện rộng sau khi có thêm nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh và số liệu tăng trưởng GDP quý IV khả quan hơn dự báo của các nhà kinh tế.