Doanh nghiệp

Cao su Phước Hòa báo lãi quí III chỉ bằng 1/3 cùng kì năm trước

11:18 | 29/10/2020

Chia sẻ

Quí III, Cao su Phước Hoà (PHR) ghi nhận lãi ròng sau thuế công ty mẹ đạt 165 tỉ đồng, bằng 1/3 so với cùng kì năm ngoái.

CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố báo cáo tài chính quí III, với doanh thu thuần đạt 391 tỉ đồng, giảm 33,6% so với cùng kì năm ngoái. Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh từ 88 tỉ đồng trong quí III năm trước về 55 tỉ đồng trong quí III năm nay.

Trong kì, giá vốn hàng bán giảm 15,7% còn 333 tỉ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp còn 58 tỉ đồng, bằng 30% cùng kì năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,8%, giảm so với con số ghi nhận cùng kì năm ngoái là 32,9%.

Theo giải trình của lãnh đạo PHR, doanh thu quí III giảm so với cùng do quí III/2019 có ghi nhận một lần doanh thu, lợi nhuận từ cho thuê đất khu công nghiệp.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm khoảng 30,2 tỉ đồng tương ứng giảm 39% do giảm khoản thu từ cổ tức. 

Lợi nhuận khác của doanh nghiệp giảm 203,6 tỉ đồng, tương ứng giảm 63% chủ yếu do trong quí III/2019 công ty ghi nhận khoản tiền đền bù đất cho dự án khu công nghiệp là 300 tỉ đồng, cao hơn số tiền thu được ở quí III/2020.

Trong quí III, doanh nghiệp cũng thu về được 25 tỉ đồng từ thanh lí cao su và nhận 100 tỉ đồng từ thu tiền bồi thường thực hiện dự án.

Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động, PHR ghi nhận lãi ròng sau thuế công ty mẹ đạt 165 tỉ đồng, bằng 1/3 so với cùng kì năm ngoái.

PHR - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quí III của PHR.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 886 tỉ đồng, lãi sau thuế công ty mẹ đạt 701 tỉ đồng, lần lượt giảm 24% và tăng 15% so với cùng kì. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quí gần nhất đạt 4.177 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng thành phẩm đạt 576 tỉ đồng, đóng góp 65% vào tổng doanh thu. Doanh thu từ cho thuê đất và sử dụng hạ tầng khu công nghiệp đạt 129 tỉ đồng, chiếm 14,6% tổng doanh thu, thấp hơn so với tỉ lệ 32% hồi quí III/2019.

Năm 2020, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch 2.460 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 1.148 tỉ đồng. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 77% lợi nhuận trước thuế.

Tính đến thời điểm kết thúc quí III, tổng tài sản của Cao su Phước Hòa là 6.108 tỉ đồng, tăng thêm 254 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn và dài hạn là 2.041 tỉ đồng, tăng 7% và chiếm 33% cơ cấu tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt 525 tỉ đồng, giảm 29 tỉ đồng so với đầu năm, chiếm 9% cơ cấu tài sản.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong kì giảm còn 520 tỉ đồng, tương ứng giảm 42% so với cùng kì, trong đó chi phí xây dựng vườn cây kiến thiết cơ bản tại Việt Nam chiếm 82% cơ cấu.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm 54% cơ cấu, tăng 26% so với hồi ghi nhận đầu năm. Tổng nợ đi vay đạt 549 tỉ đồng, chiếm 19% tổng nợ phải trả.

Trong dài hạn, PHR dự kiến chuyển đổi 10.000 ha đất để phát triển sang các lĩnh vực khác như phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ (6.000 ha); đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao (2.500 ha); và khoảng 1.500 ha bàn giao địa phương sử dụng đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Minh Hằng