Doanh nghiệp

Cao su Phước Hòa dự kiến chuyển đổi 10.000 ha đất sang phát triển khu công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao...

11:25 | 12/03/2020

Chia sẻ

Năm 2020, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ 1.148 tỉ đồng, trong đó một phần sẽ đến từ việc đền bù giao đất thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên.
Cao su Phước Hòa dự kiến chuyển đổi 10.000 ha đất sang phát triển khu công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao... - Ảnh 1.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) lãnh đạo công ty đã thông tin về kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo đó, Cao su Phước Hòa dự kiến chuyển đổi 10.000 ha đất để phát triển sang các lĩnh vực khác như phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ (6.000 ha); đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao (2.500 ha); và khoảng 1.500 ha bàn giao địa phương sử dụng đầu tư phát triển kinh tế xã hội. 

Trong năm 2020, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch doanh thu 2.460 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.148 tỉ đồng. Kế hoạch đầu tư 575 tỉ đồng, trong đó 352 tỉ đồng là tái cơ cấu vốn tại công ty Phước Hòa Kampong Thom. 

Theo bãn lãnh đạo công ty, doanh thu trong năm 2020 sẽ đến từ các nguồn như bán mủ cao su, tiền đền bù, hỗ trợ khi giao đất để thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên, cổ tức nhận từ các dự án và thanh lí cao su. 

Diện tích thanh lí cao su còn lại trong năm 2020 khoảng 400 ha phục vụ trồng tái canh năm 2021 và cao su thanh lí từ diện tích bàn giao các dự án, giá bán thanh lí theo mức đấu giá từng thời điểm. 

Đối với các dự án đầu tư của Cao su Phước Hòa, việc trả tiền hỗ trợ đền bù KCN Nam Tân Uyên sẽ được thực hiện xong trong năm 2020, ban lãnh đạo cho biết kế hoạch cho thuê đất diện tích 50 ha tại KCN này trong năm nay là có thể thực hiện được. 

Dự án KCN Tân Bình đã cho thuê được 83%, tương đương 203 ha, còn khoảng 30 ha vướng đất dân sẽ cho thuê khi thực hiện xong đền bù. Việc mở rộng giai đoạn hai sẽ được bổ sung vào phát triển KCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025. 

Đối với dự án VSIP III đã có thông báo thu hồi đất của tỉnh Bình Dương từ cuối năm 2019. Sau khi có quyết định thu hồi đất, công ty sẽ đàm phán thống nhất với VSIP tiến độ trả tiền đền bù, dự kiến cũng sẽ hoàn thành xong trong năm 2020. 

Dự án KCN Tân Lập đang làm thủ tục pháp lý sớm trình Thủ tướng phê duyệt. 

Năm 2019, Cao su Phước Hòa cũng điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức từ 40% xuống còn 30% do lợi nhuận đạt được 534 tỉ đồng so với 1.246 tỉ đồng. Nguyên nhân không đạt được chỉ tiêu cho phía Tập đoàn Cao su chủ trương không thoái vốn tại CTCP KCN Nam Tân Uyên và tỉnh Bình Dương chưa ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án VSIP III và Nam Tân Uyên, do đó chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. 

Đông A