Doanh nghiệp

Cao su Phước Hòa giao gần 360ha đất mở rộng KCN Nam Tân Uyên

07:14 | 02/03/2020

Chia sẻ

Cao su Phước Hòa sẽ giao hơn 345,77 ha đất nằm trên địa bàn 2 xã thuộc thị xã Tân Uyên để thực hiện dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, đồng thời nhận về 156,1 tỉ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ.
Cao su Phước Hòa sắp nhận hàng trăm tỉ đồng từ dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Qui hoạch dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2. Nguồn: Nam Tân Uyên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1 dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 do CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) và CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) hợp tác thực hiện.

Cụ thể, Cao su Phước Hòa sẽ giao hơn 345,77 ha đất nằm trên địa bàn 2 xã thuộc thị xã Tân Uyên để thực hiện dự án, đồng thời nhận về 156,1 tỉ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ.

Trong đó, chi phí bồi thường đầu tư vào đất còn lại 13,7 tỉ đồng, chi phí bồi thường tài sản trên đất 53,9 tỉ đồng và chi phí hỗ trợ ổn định sản xuất, hỗ trợ người lao động 88,5 tỉ đồng.

Trước đó, Phước Hòa đã ghi nhận gần 331 tỉ đồng thu nhập khác từ khoản bồi thường thực hiện dự án KCN trong quí III/2019, tuy nhiên phải điều chỉnh giảm 300 tỉ đồng trong quí IV do tỉnh Bình Dương chưa cấp phép cho thu hồi và bàn giao đất thực hiện dự án.

Như vậy, sau quyết định này, Phước Hòa sẽ được ghi nhận thu nhập từ bồi thường đất dự án vào báo cáo kết quả kinh doanh trong kì tới.

Trong quí IV/2019 Phước Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt 401,4 tỉ đồng, tăng trưởng 6,2% so với cùng kì năm trước. Do ảnh hưởng từ khoản thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế giảm 76,8% xuống 39,5 tỉ đồng,.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần đạt 1.087 tỉ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.044 tỉ đồng thực hiện năm 2018. Với kết quả quí IV kém tích cực, Phước Hòa lãi cả năm 469 tỉ đồng, giảm hơn 9,5%.

Ngoài dự án Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, Phước Hòa cũng hợp tác với Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam Singapore (VSIP) thực hiện dự án KCN VSIP III với diện tích 691 ha. Trong đó, Phước Hòa sẽ góp 20% vốn điều lệ được chia lợi nhuận theo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của toàn bộ dự án.

Công ty cũng triển khai dự án KCN Tân Lập I, hiện đang phối hợp cùng đối tác và đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án đầu tư, qui hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, dự kiến thực hiện dự án trong năm nay.

Sơn Tùng