Doanh nghiệp

Lợi nhuận Fecon giảm 38% trong quí III

01:17 | 31/10/2019

Chia sẻ

Theo BCTC hợp nhất quí III/2019 của Công ty cổ phần FECON (Mã: FCN) vừa công bố, hoạt động kinh doanh có sự suy giảm so với cùng kì năm trước.
FCN 1

Kết quả kinh doanh quí III (Nguồn: BCTC hợp nhất FCN)

Doanh thu quí III đạt 712 tỉ đồng, giảm 3%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 35 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kì năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, Fecon đạt 1.805 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 5,6%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 144 tỉ đồng, tăng 17,1% so với cùng kì năm trước.

Để nắm thêm thông tin, vui lòng xem thêm:

Nguyên Trực