|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận đột biến quý II, Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) vượt mục tiêu năm sau 6 tháng

10:26 | 21/07/2022
Chia sẻ
Nhờ khoản lãi đột biến gấp gần 15 lần cùng kỳ năm ngoái nên Nhơn Trạch 2 đã vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 6 tháng.

  Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. (Ảnh: PetroTimes). 

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 2.688 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán đạt 2.278,9 tỷ đồng, chỉ tăng 47,7% nên lãi gộp tăng 461% lên 409 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của NT2 đạt 15,2% trong khi quý I chỉ đạt 4,5%.

Doanh thu về sản xuất điện tăng cao trong khi các chi phí tài chính được tiết giảm đáng kể giúp lợi nhuận sau thuế của NT2 đạt 365 tỷ đồng, gấp gần 14,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NT2 có tổng doanh thu đạt 4.694,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 524,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,8% và 276,3% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 8.129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 468 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm, NT2 đã đạt được khoảng 58% mục tiêu doanh thu và vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tính đến 30/6 của NT2 đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 17,8% so với đầu kỳ. Tổng tiền, tương đương tiền doanh nghiệp đạt 205 tỷ đồng, trong khi con số đầu năm chỉ ghi nhận hơn 1 tỷ đồng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên báo cáo tài chính là phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 77% so với đầu năm lên 3.949 tỷ đồng cuối quý II, trong đó chủ yếu là khoản tiền điện phải thu của Công ty Mua bán Điện (EPTC).

Nợ phải trả cuối kỳ ghi nhận 3.358 tỷ đồng, tăng 40,5% so với đầu kỳ, chủ yếu là do khoản tiền phải trả người bán ngắn hạn tăng 54,7% lên 1.598 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn tăng 50,5% lên 1.320 tỷ đồng bao gồm chi phí nhiên liệu và chi phí khác.

Cuối quý II, vay ngắn hạn của NT2 ghi nhận 200 tỷ đồng từ ngân hàng, doanh nghiệp không có nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6 đạt 4.442 tỷ đồng, trong đó khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới cuối tháng 6 là 1.381,9 tỷ đồng.

Duy Anh