Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 12 cao nhất là 6,9%/năm

16:03 | 26/12/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 12 giảm ở các kì hạn trên 12 tháng so tháng 11 từ 0,1 - 0,2 điểm %. Hiện lãi suất cao nhất là 6,9%/năm dành cho các khoản tiền gửi của khách hàng thường kì hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên.
lai suat ngan hang techcombank trong thang 12 cao nhat la 69nam Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm
lai suat ngan hang techcombank trong thang 12 cao nhat la 69nam Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 11/2018
lai suat ngan hang techcombank trong thang 12 cao nhat la 69nam
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Nguồn: Techcombank)

Lãi suất ngân hàng Techcombank trong tháng 12 đã được điều chỉnh giảm so với tháng 11 tại các kì hạn trên 12 tháng, mức giảm từ 0,1 – 0,2 điểm %.

Theo đó, đối với sản phẩm tài khoản phát lộc (gói sản phẩm được hưởng lãi suất cao nhất) dành cho khách hàng thường, lãi suất tiết kiệm dao động từ 4,8 – 6,9 %/năm. Lãi suất tăng dần theo số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, đối với tiền gửi dưới 1 tỉ đồng, mức lãi suất đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 4,8%/năm; từ 3 - 5 tháng là 5%/năm; từ 6 - 11 tháng là 6%/năm; từ 12 - 15 tháng là 6,6%/năm (giảm 0,2 điểm % so với tháng 11); kì hạn từ 18 – 36 tháng là 6,7%/năm (giảm 0,1 điểm % so với tháng trước)

Đối với tiền gửi tiết kiệm từ 1 tỉ đến dưới 3 tỉ đồng, lãi suất huy động đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5 %/năm; từ 3 - 5 tháng là 5,1%/năm; từ 6 - 11 tháng là 6,1%/năm; từ 12 - 15 tháng là 6,7%/năm (giảm 0,2 điểm %); kì hạn từ 18 – 36 tháng là 6,8%/năm (giảm 0,1 điểm %)

Đối với tiền gửi tiết kiệm từ 3 tỉ đồng trở lên, lãi suất đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5,1%/năm; từ 3 - 5 tháng là 5,2%/năm; từ 6 - 11 tháng là 6,2%/năm; từ 12 - 15 tháng là 6,8%/năm (giảm 0,2 điểm %); kì hạn từ 18 – 36 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,9%/năm (giảm 0,1 điểm % so với tháng 11)

Đối với khách hàng ưu tiên, lãi suất áp dụng với mỗi kì hạn đều cao hơn 0,1%/năm so với khách hàng thường.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank đối với sản phẩm phát lộc tại ngày 26/12/2018

lai suat ngan hang techcombank trong thang 12 cao nhat la 69nam

Techcombank cũng công bố sản phẩm tiết kiệm thường tuy nhiên do mức lãi suất thấp hơn từ 0,1 - 0,2 điểm % với các kì hạn tương đương nên người viết không đưa chi tiết.

Bên cạnh đó, Techcombank có những mức lãi suất khác nhau đối với một số loại sản phẩm như: Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm Tích lũy Tài Tâm – Tài Hiền….

Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại quầy có lãi suất là 0,3%/năm. Còn đối với sản phẩm tiết kiệm kiệm phát lộc, ngoài tiền gửi trả lãi vào đầu kì được hưởng mức lãi suất là 0,3%/năm thì các khoản tiền gửi không kì hạn khác đều có mức lãi suất là 0%/năm.

Xem thêm

Quốc Thuỵ