Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 10/2019 cao nhất là 3,08%/năm

22:36 | 11/10/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất mà khách hàng có thể nhận được khi gửi tiết kiệm là 3,08%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến kì hạn 36 tháng
thebank_the_standard_chartered_4min_1529802006

Nguồn: Standard Chartered

Trong tháng 10, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tiếp tục triển khai sản phẩm là Tài khoản Tiền gửi thặng dư;  Tài khoản e$aver; Tiền gửi linh hoạt; Tiền gửi lãnh lãi trước; Tiền gửi tiện lợi và Tiền gửi trực tuyến.

Cụ thể, đối với sản phẩm tiền gửi linh hoạt được áp dụng linh hoạt từ 1 ngày, 1 tuần cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm. Lãi suất huy động dạo động trong khoảng từ 0,8%/năm -2,98%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 10/2019:

ls-23

Nguồn: Standard Chartered

Còn ở sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online, Standard Chartered đang áp dụng mức lãi suất từ 1,52% -3,08%. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được ngân hàng áp dụng là 3,08%/năm dành cho kì hạn 36 tháng.

Khách hàng có thể mở tài khoản tiền gửi linh hoạt bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu với lãi suất ưu đãi hơn gửi tiết kiệm thường. Thông thường sẽ dược cộng thêm 0,1%/năm đến 0,2%/năm tùy từng giai đoạn và sản phẩm tiền gửi.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm online của Standard Chartered

stand

Nguồn: Standard Chartered

Bên cạnh đó, khi gửi tiết kiệm lãnh lãi trước tại Standard Chartered , tiền lãi của khách hàng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch ngay sau khi mở tài khoản.

Với mức hạn chỉ từ 3 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm có thể nhận được tiền lãi ngay lập tức, tiền gốc sẽ được ngân hàng hoàn lại vào ngày đáo hạn. Tuy nhiên, khách sẽ không thể rút tiền trước hạn do việc đã nhận lãi tại đầu .

Với mức lãi suất 1,18%/năm trong khoảng thời gian ba tháng, khoản tiền gửi của khách hàng sẽ mang lại một khoản tiền lãi đáng kể.

TH