|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng SeABank tháng 3/2023 giảm tại gói tiết kiệm bậc thang

12:16 | 06/03/2023
Chia sẻ
Theo cập nhật mới nhất, lãi suất ngân hàng SeABank vẫn được duy trì ổn định đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ thông thường. Tuy nhiên lãi suất tiết kiệm bậc thang được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn.

Khảo sát ngày 6/3, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) đã có một số cập nhật mới cho lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân.

Nguồn: SeABank.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 1 - 36 tháng vẫn tiếp tục được nhận lãi trong khoảng 5,7%/năm đến 7,43%/năm, không đổi so với cùng kỳ tháng trước.

Trong đó, lãi suất tiền gửi ghi nhận tại kỳ hạn 1 - 5 tháng ghi nhận ở mức 5,7%/năm. Tại kỳ hạn gửi từ 6 tháng đến 11 tháng, SeABank triển khai lãi suất trong khoảng từ 6,8%/năm đến 6,85%/năm. 

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm ở kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 7,3%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng sẽ được nhận lãi suất ngân hàng SeABank ở mức từ 7,4%/năm đến 7,43%/năm. 

Trường hợp khoản tiền có thời gian gửi ngắn 1 - 3 tuần được niêm yết với lãi suất ở mức khá thấp là 1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank cập nhật tháng 3/2023

Kỳ hạn

Lãi suất năm

7 Ngày

1,00%

14 Ngày

1,00%

21 Ngày

1,00%

1 Tháng

5,70%

2 Tháng

5,70%

3 Tháng

5,70%

4 Tháng

5,70%

5 Tháng

5,70%

6 Tháng

6,80%

7 Tháng

6,81%

8 Tháng

6,82%

9 Tháng

6,83%

10 Tháng

6,84%

11 Tháng

6,85%

12 Tháng

7,30%

15 Tháng

7,40%

18 Tháng

7,41%

24 Tháng

7,42%

36 Tháng

7,43%

Nguồn: SeABank.

Đáng chú ý tại sản phẩm tiết kiệm bậc thang, lãi suất ngân hàng SeABank ghi nhận đồng loạt giảm ở nhiều kỳ hạn. Phạm vi lãi suất tiết kiệm bậc thang đang được triển khai trong khoảng từ 5,7%/năm đến 8,7%/năm cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Ngân hàng đang quy định 5 khung tiền gửi tại sản phẩm này, gồm có: Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng; từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và từ 10 tỷ đồng trở lên. Khi số tiền gửi càng cao, khách hàng có cơ hội nhận được lãi suất ưu đãi hơn.

So với cùng kỳ tháng trước, lãi suất ngân hàng được giữ nguyên tại kỳ hạn 1 - 5 tháng. Ở kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng lãi suất đồng loạt giảm ở tất cả các kỳ hạn, biên độ dao động từ 0,1 đến 0,3 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ghi nhận được tại SeABank ở thời điểm hiện tại là 8,7%/năm, áp dụng cho số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang tại SeABank 

Kỳ hạn

100tr - dưới 500 tr

500tr - dưới 1 tỷ

1 tỷ - dưới 5 tỷ

5 tỷ - dưới 10 tỷ

10 tỷ trở lên

1 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

2 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

3 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

4 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

6 Tháng

7,90%

7,95%

8,00%

8,05%

8,10%

7 Tháng

7,93%

7,98%

8,03%

8,08%

8,13%

8 Tháng

7,96%

8,01%

8,06%

8,11%

8,16%

9 Tháng

7,99%

8,04%

8,09%

8,14%

8,19%

10 Tháng

8,02%

8,07%

8,12%

8,17%

8,22%

11 Tháng

8,05%

8,10%

8,15%

8,20%

8,25%

12 Tháng

8,10%

8,15%

8,20%

8,25%

8,30%

13 Tháng

8,20%

8,25%

8,30%

8,35%

8,40%

15 Tháng

8,25%

8,30%

8,35%

8,40%

8,45%

18 Tháng

8,30%

8,35%

8,40%

8,45%

8,50%

24 Tháng

8,40%

8,45%

8,50%

8,55%

8,60%

36 Tháng

8,50%

8,55%

8,60%

8,65%

8,70%

Nguồn: SeABank.

Ngọc Mai