|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông tháng 12/2023 cao nhất là 6,3%/năm

17:09 | 05/12/2023
Chia sẻ
Ghi nhận vào ngày 5/12 cho thấy, ngân hàng Phương Đông đang triển khai biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường cho khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 1 - 36 tháng trong khoảng 3,7 - 6,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cập nhật lãi suất Ngân hàng Phương Đông mới nhất trong tháng 12/2023

Theo biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 15 tháng có lãi suất giảm nhẹ, trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên được điều chỉnh tăng.

Hiện tại, khung lãi suất huy động cho tiền gửi kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ đang nằm trong khoảng 3,7 - 6,3%/năm.

Nguồn: OCB.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 - 5 tháng ghi nhận giảm 0,2 điểm % so với tháng trước. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 3,7%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,8%/năm và kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn 6 - 8 tháng, lãi suất tiền gửi được niêm yết cùng mức là 5%/năm và các kỳ hạn 9 - 11 tháng có cùng mức lãi suất là 5,1%/năm. Có thể thấy, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng cùng giảm 0,1 điểm %.

Tương tự, các khoản tiền tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đến 15 tháng đang được áp dụng mức lãi suất chung là 5,3%/năm - thấp hơn tháng trước 0,2 điểm %.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn 18 tháng đến 36 tháng lại được điều chỉnh tăng 0,2 điểm %. Sau khi điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 18 - 21 tháng đang ở cùng mức là 6,1%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,2%/năm và kỳ hạn 36 tháng có lãi suất cao nhất là 6,3%/năm.

Riêng tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần vẫn được triển khai mức lãi suất không đổi là 0,1%/năm và 0,5%/năm.

Tại biểu lãi suất này, khách hàng có thể lựa chọn các hình thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất Ngân hàng Phương Đông cụ thể như sau:

- Lĩnh lãi đầu kỳ: Lãi suất khoảng 3,68 - 5,58%/năm.

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 3,79 - 5,85%/năm.

- Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất khoảng 4,96 - 5,88%/năm.

- Lĩnh lãi hàng 6 tháng: Lãi suất khoảng 5,23 - 5,93%/năm.

Nguồn: OCB.

Cũng trong tháng 12 này, biểu lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng Phương Đông ghi nhận tăng - giảm không đồng nhất ở các kỳ hạn với mức điều chỉnh khoảng 0,1 - 0,3 điểm %.

Vì vậy, phạm vi lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ đang dao động từ 3,8%/năm đến 6,3%/năm, cao hơn 0,1 điểm so với mức lãi suất dành cho hình thức tiết kiệm thông thường.

Qua khảo sát có thể thấy, các khoản tiết kiệm thường và online tại kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ đang có mức lãi suất cao nhất trong tháng 12 này là 6,3%/năm.

Bình An