|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Nam A Bank tháng 12 cao nhất là 10%/năm

18:13 | 06/12/2022
Chia sẻ
Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Nam A Bank trong tháng 12 sẽ được nhận lãi suất cao hơn tới 1 điểm % so với ghi nhận hồi đầu tháng 11.

Khảo sát ngày 6/12, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đang áp dụng biểu lãi suất tiết kiệm mới dành cho khách hàng cá nhân với nhiều thay đổi theo hướng tăng lãi suất.

Nguồn: Nam A Bank.

Lãi suất tiền gửi VND lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng nằm trong phạm vi từ 6% năm đến 10%/năm. Ngân hàng đã điều chỉnh tăng thêm 0,3 - 1 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Lãi suất Ngân hàng Nam Á tại kỳ hạn 1 - 5 tháng cùng được ấn định là 6%/năm, không đổi so với tháng trước.

Lãi suất tiết kiệm niêm yết ở kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng là 8,3%/năm, tăng 0,8 - 0,9 điểm % so với đầu tháng trước. Tại kỳ hạn 8 tháng, lãi suất ngân hàng tăng thêm 1 điểm % từ 7,6%/năm đến 8,6%/năm. Tiền gửi ở kỳ hạn 9 - 11 tháng cùng có lãi suất là 8,3%/năm, cao hơn tháng trước 0,5 điểm %.

Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng,13 tháng với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên được áp dụng lãi suất 10%/năm và phải được được phê duyệt của Tổng giám đốc. Đối với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng, lãi suất áp dụng bằng với kỳ hạn 14 tháng là 8,6%/năm.

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 15 tháng đến 35 tháng được nhận lãi suất là 8,8%/năm, tăng 0,5 điểm % so với trước. 

Tại kỳ hạn 24 tháng, khách hàng có số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng được áp dụng lãi suất kỳ hạn 23 tháng là 8,8%/năm.

Khoản tiền gửi ở kỳ hạn 36 tháng từ 500 tỷ đồng trở lên được ngân hàng áp dụng lãi suất 9,8%/năm đồng thời phải được phê duyệt của Tổng giám đốc. Với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng sẽ áp dụng lãi suất tại kỳ hạn 35 tháng.

Lãi suất tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần và lãi suất không kỳ hạn được giữ nguyên là 1%/năm.

Ngân hàng Nam A Bank đồng thời cũng điều chỉnh tăng lãi suất đối với các kỳ lĩnh lãi khác như lãi trả trước, lãi hàng tháng, lãi hàng quý, lãi 6 tháng một lần.

Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank niêm yết tại quầy tháng 12/2022

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI ĐẦU KỲ

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

1

-

-

-

-

1 tuần

(Từ 07 - 13 ngày)

1

-

-

-

-

2 tuần

(Từ 14 - 20 ngày)

1

-

-

-

-

3 tuần

(Từ 21 - 29 ngày)

1

-

-

-

-

1 tháng

(Từ 30 - 59 ngày)

6

-

5,97

-

-

2 tháng

(Từ 60 - 89 ngày)

6

5,98

5,94

-

-

3 tháng

(Từ 90 - 119 ngày)

6

5,97

5,91

-

-

4 tháng

(Từ 120 - 149 ngày)

6

5,95

5,88

-

-

5 tháng

(Từ 150 - 179 ngày)

6

5,94

5,85

-

-

6 tháng

8,3

8,16

7,96

8,21

-

7 tháng

8,3

8,13

7,91

-

-

8 tháng

8,6

8,39

8,13

-

-

9 tháng

8,3

8,07

7,81

8,13

-

10 tháng

8,3

8,05

7,76

-

-

11 tháng

8,3

8,02

7,71

-

-

12 tháng (**)

-

8,27

7,91

8,33

8,42

13 tháng (**)

-

8,25

7,86

-

-

14 tháng

8,6

8,22

7,81

-

-

15 tháng

8,8

8,37

7,92

8,43

-

16 tháng

8,8

8,34

7,87

-

-

17 tháng

8,8

8,32

7,82

-

-

18 tháng

8,8

8,29

7,77

8,35

8,43

19 tháng

8,8

8,26

7,72

-

-

20 tháng

8,8

8,23

7,67

-

-

21 tháng

8,8

8,21

7,62

8,26

-

22 tháng

8,8

8,18

7,57

-

-

23 tháng

8,8

8,15

7,52

-

-

24 tháng (***)

-

8,13

7,48

8,18

8,27

25 tháng

8,8

8,1

7,43

-

-

26 tháng

8,8

8,08

7,39

-

-

27 tháng

8,8

8,05

7,34

8,11

-

28 tháng

8,8

8,03

7,3

-

-

29 tháng

8,8

8

7,25

-

-

30 tháng

8,8

7,98

7,21

8,03

8,11

31 tháng

8,8

7,95

7,17

-

-

32 tháng

8,8

7,93

7,12

-

-

33 tháng

8,8

7,9

7,08

7,95

 

34 tháng

8,8

7,88

7,04

-

-

35 tháng

8,8

7,85

7

-

-

36 tháng(****)

-

7,83

6,96

7,88

7,96

Nguồn: Nam A Bank.

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Nam Á cũng được điều chỉnh tăng thêm từ 0,6 - 1 điểm % tại các kỳ hạn 6 - 36 tháng. Phạm vi lãi suất áp dụng cho kỳ hạn gửi 1 - 36 tháng trong khoảng từ 5,75%/năm đến 9,3%/năm. 

Lãi suất tiền gửi online đang được áp dụng thấp hơn so với lãi suất tại quầy tại kỳ hạn 1 - 5 tháng. Tuy nhiên ở kỳ hạn từ 6 tháng trở đi, khách hàng sẽ được hưởng lãi cao hơn khi gửi online.

Biểu lãi suất tiền gửi online Ngân hàng Nam Á mới nhất

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

1

02 tuần

1

03 tuần

1

01 tháng

5,75

02 tháng

5,75

03 tháng

5,9

04 tháng

5,9

05 tháng

5,9

06 tháng

8,9

07 tháng

8,9

08 tháng

9,1

09 tháng

9

10 tháng

9

11 tháng

9

12 tháng

9,3

13 tháng

9,3

14 tháng

9,5

15 tháng

9,3

16 tháng

9,3

17 tháng

9,3

18 tháng

9,3

24 tháng

9,3

36 tháng

9,3

Nguồn: Nam A Bank.

Ngọc Mai

Xuất khẩu giảm liên tục nhưng vẫn có thặng dư thương mại, hỗ trợ ổn định tỷ giá
Dù xuất khẩu giảm liên tục so với cùng kỳ nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư, điều này góp phần đáng kể giúp tỷ giá ổn định.