Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 9/2018

13:39 | 07/09/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank cao nhất trong đầu tháng 9 là 7,8%/năm được áp dụng với kỳ hạn 13 tháng và số tiền gửi từ trên 300 tỷ đồng.
 

lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 92018
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LienVietPostBank (Nguồn: LienVietPostBank)

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank trong đầu tháng 9 tiếp tục giữ nguyên so với mức đã công bố trong tháng trước.

Cụ thể, tiền gửi cá nhân tiết kiệm kỳ hạn 1 đến 3 tuần có mức lãi suất 1%/năm. Kỳ hạn 1 - 2 tháng lãi suất là 4,1%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 4,6%/năm. Tiết kiệm kỳ hạn 6 - 8 tháng có lãi suất là 5,1%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng có lãi suất 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng, 16 tháng và 18 tháng hưởng lãi suất 6,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7,2%/năm.

Các khoản tiết kiệm kỳ hạn 25 và 36 tháng có lãi suất là 7,4%/năm; kỳ hạn 48 tháng và 60 tháng có lãi suất 6,6%/năm.

Đặc biệt, kỳ hạn 13 tháng có mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Mức lãi suất này chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm mới hoặc tái tục có số dư tiền gửi trên 300 tỷ đồng.

Các khoản tiền gửi hoặc tái tục có số dư thấp hơn 300 tỷ sẽ được áp dụng mức lãi suất 6,7%/năm (trả lãi cuối kỳ); 6,49% (trả lãi hàng tháng) và 6.24% (trả lãi trước).

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn tại LienVietPostBank hiện đang là 0,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tại 7/9/2018

lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 92018
Nguồn: LienVietPostBank

Xem thêm

Quốc Thụy