Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 2/2021

14:53 | 08/02/2021

Chia sẻ

Tháng 2 này, lãi suất ngân hàng LienVietPostBank nhìn chung không thay đổi so với khảo sát đầu tháng trước. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là 6,99%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng khi gửi số tiền từ 300 tỉ trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 2/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới công bố biểu lãi suất huy động tháng 2/2021 và nhìn chung không đổi so với đầu tháng trước. Do đó, khung lãi suất tiếp tục được áp dụng trong phạm vi từ 3,3%/năm - 6,99%/năm khi gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất huy động tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 3,3%/năm. Còn đối với các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung lãi suất là 3,4%/năm.

Tiếp đến, các kỳ hạn từ 6 tháng - 8 tháng đồng áp dụng lãi suất là 4,3%/năm, kỳ hạn 9 tháng đến 11 tháng được ấn định lãi suất là 4,5%/năm.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng LienVietPostBank quy định cho kỳ hạn từ 12 tháng là 5,7%/năm. Từ kỳ hạn 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất được huy động chung mức là 5,8%/năm.

Ở kỳ hạn gửi dài là 48 tháng, lãi suất ngân hàng được áp dụng ấn định ở mức là 5,9%/năm.

Riêng kỳ hạn 60 tháng, lãi suất được ấn định ở mức là 6,99%/năm, cũng được giữ nguyên so với tháng trước.

Đặc biệt, với các khoản tiền gửi mới/tái tục tại kỳ hạn 13 tháng có số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên chỉ còn được áp dụng lãi suất huy động là 6,99%/năm, giảm 0,91 điểm % và áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng được cho mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại LienVietPostBank trong tháng 2 này.

Ngoài ra, LienVietPostBank cũng triển khai gói tiết kiệm ngắn từ 1 đến 3 tuần với lãi suất huy động không đổi so với tháng trước là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 2/2021

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,29

-

-

3,3

02 tháng

3,28

3,3

-

3,3

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

4,2

4,26

4,28

4,3

07 tháng

4,19

4,25

-

4,3

08 tháng

4,18

4,25

-

4,3

09 tháng

4,35

4,43

4,45

4,5

10 tháng

4,33

4,43

-

4,5

11 tháng

4,32

4,42

-

4,5

12 tháng

5,39

5,56

5,58

5,7

13 tháng (*)

5,45

5,64

-

5,8

15 tháng

5,4

5,61

5,64

5,8

16 tháng

5,38

5,6

-

5,8

18 tháng

5,33

5,57

5,6

5,8

24 tháng

5,19

5,5

5,53

5,8

25 tháng

5,17

5,49

-

5,8

36 tháng

4,94

5,36

5,38

5,8

48 tháng

4,77

5,31

5,33

5,9

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Nguồn: LienVietPostBank.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ, LienVietPostBank cũng áp dụng linh hoạt các hình thức nhận lãi khác. Cụ thể với các hình thức tiết kiệm: trả lãi trước có khung lãi suất 3,29%/năm - 5,45%/năm; trả lãi hàng tháng áp dụng lãi suất 3,3%/năm - 6,01%/năm; trả lãi hàng quý hưởng lãi suất 4,28%/năm - 6,04%/năm.

Khách hàng rút tiền trước hạn sẽ được áp dụng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền. Mức lãi suất không kỳ hạn/tài khoản thanh toán tại ngân hàng LienVietPostBank đang được áp dụng là 0,1%/năm.

Quỳnh Hương