Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 8/2019 cao nhất là 8%/năm

09:37 | 08/08/2019

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 8/2019 dao động từ 1% - 8%/năm với mức cao nhất là 8%/năm áp dụng với kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 8/2019 cao nhất là 8%/năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Kienlongbank)

Trong tháng 8/2019, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Kiên Long được điều chỉnh tăng ở một số kì hạn so với các tháng trước. Trong đó, lãi suất tiền gửi có kì hạn, lãi trả cuối kì dao động từ 1% - 8%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn ngắn dưới 1 tháng bao gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần cùng được hưởng mức lãi suất là 1%/năm.

Tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,3%/năm; trong khi kì hạn gửi  2, 3 và 5 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 5,4%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm tại các kì hạn từ 6 đến 11 tháng đang cùng được ngân hàng huy động với mức lãi suất 7%/năm. Trong khi kì hạn gửi 12 tháng có mức lãi suất áp dụng là 7,6%/năm (tăng 0,2 điểm %)

Tiền gửi tiết kiệm các kì hạn 13 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng huy động với lãi suất 7,8%/năm (tăng 0,5%)

Tiết kiệm các kì hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng đang được ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất cao nhất là 8%/năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm không kì hạn, tiền gửi thanh toán, ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất là 1%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, Kienlongbank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm online với mức lãi suất áp dụng tương đương.

Biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 8/2019

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 8/2019 cao nhất là 8%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website Kienlongbank


Mạnh Đức