Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 5/2019

14:50 | 05/05/2019

Chia sẻ

Theo biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đang áp dụng, khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế khi gửi tiền VND tại đây có thể hưởng mức lãi suất cao nhất là 7,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long đang áp dụng hiện nay, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1, 2 và 3 tuần có cùng mức lãi suất thấp nhất là 1%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng khi gửi tiền và lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng được hưởng lãi suất từ 5,3 – 5,5%/năm. 

Tiền gửi kỳ hạn 6 đến 11 tháng cùng hưởng mức lãi suất 6,8%/năm. Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi 7,4%/năm. 

Kỳ hạn 13, 15, 18 tháng có cơ hội nhận mức lãi suất cao nhất 7,5%/năm. Trong khi đó kỳ hạn dài nhất là 36 tháng có mức lãi 7,35/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 5/2019

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn:

Loại tiền tệLãi suất (%/năm)
Tiền gửi tiết kiệm1,00
Tiền gửi thanh toán1,00

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn gửiLãnh lãi cuối kỳ (%/năm)Lãnh lãi định kỳ (%/năm)Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)
12 tháng6 tháng3 tháng1 tháng
1 tuần1,00
2 tuần1,00
3 tuần1,00
01 tháng5,305,28
02 tháng5,405,395,35
03 tháng5,405,385,33
04 tháng5,405,365,30
05 tháng5,505,455,38
06 tháng6,806,746,716,58
07 tháng6,806,696,54
08 tháng6,806,676,51
09 tháng6,806,696,656,47
10 tháng6,806,636,44
11 tháng6,806,616,40
12 tháng7,407,277,207,166,89
13 tháng7,507,236,94
15 tháng7,507,237,196,86
18 tháng7,507,247,177,136,74
24 tháng7,307,056,936,876,836,37
36 tháng7,306,826,716,666,625,99

Ánh Dương