Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cao nhất tháng 1/2020 là 7,6%/năm

17:32 | 05/01/2020

Chia sẻ

Tháng 1 này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của DongA Bank có mức cao nhất là 7,6%/năm, áp dụng với các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên và lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất Ngân hàng Đông Á cao nhất tháng 1/2020 là 7,6%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: DongA Bank

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Đông Á (DongA Bank) cung cấp lãi suất tiền gửi kì hạn đa dạng từ 1 tháng đến 36 tháng dao động trong phạm vi 4,96% - 7,6%/năm.

Lãi suất ở các kì hạn ngắn dưới 1 tháng hiện là 0,29%/năm, trong khi lãi suất các kì hạn dưới 6 tháng áp dụng tại ngân hàng là 5%/năm.

Tiền gửi kì hạn 7 và 8 tháng nhận lãi suất là 7,1%/năm; còn khách hàng gửi tiết kiệm trong 9 đến 11 tháng sẽ hưởng mức lãi suất 7,2%/năm.

Các kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng hiện được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 7,6%/năm, đều lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 1/2020

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cao nhất tháng 1/2020 là 7,6%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: DongA Bank

Ngoài hình thức tiết kiệm thường truyền thống, DongA Bank còn triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như tiết kiệm Silk+, tiết kiệm trường an, tiết kiệm ưu việt VND,...

Ngọc Huyền