Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 12/2019 lên tới 8,2%/năm

23:51 | 11/12/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bản Việt hiện nay là 8,2% cho tài khoản tiền gửi kì hạn 13 tháng khi gửi tiền lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất tiết kiệm thường đầu tháng 12 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng dao động từ 4,85% – 8,2%, giảm 0,3 - 0,5 điểm % so với tháng trước. 

Cụ thể, lãi suất các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 - 2 tháng là 4,85%/năm, giảm 0,45% so với con số 5,3%/năm của tháng 11.

Kì hạn từ 3 - 5 tháng có lãi suất ở mức 4,9%/năm, thấp hơn 0,5% so với lãi suất ngân hàng ở cùng kì hạn tháng trước.

Từ kì hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng cao hơn hẳn với con số 7,3%/năm. Ở kì hạn 7 tháng, lãi suất ngân hàng Bản Việt là 7,6%/năm; kì hạn từ 8 - 11 tháng có lãi suất là 7,5%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Đối với tiền gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng lãi suất ngân hàng tăng đến 7,9%/năm, giảm nhẹ 0,1% so với tháng 11.

Mức lãi suất cao nhất tại VietCapitalBank đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường là 8,2%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng.

Các kì hạn 15 hay 18 tháng có lãi suất ngân hàng lần lượt là 7,9%/năm và 8,0%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm kì hạn dài hơn là từ 24 đến 60 tháng, ngân hàng đang áp dụng lãi suất 8,1%/năm, giảm đến 0,5%/năm so với mức lãi suất ngân hàng áp dụng trong tháng trước, 8,6%/năm. 

Biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 12/2019

Tên kì hạn

Lãi suất cá nhân (%/năm)

VND

1 tháng

4,85

2 tháng 4,85
3 tháng 4,9
4 tháng 4,9
5 tháng 4,9
6 tháng 7,3
7 tháng 7,6
8 tháng 7,5
9 tháng 7,5
10 tháng 7,5
11 tháng 7,5
12 tháng 7,9
13 tháng 8,2
15 tháng 7,9
18 tháng 8,0
24 tháng 8,1
36 tháng 8,1
48 tháng 8,1
60 tháng 8,1


Nguồn: VietCapitalBank

Ngoài ra, VietCapitalBank vẫn tiếp tục triển khai các sản phẩm chuyên biệt khác như tiết kiệm 39+ Ưu việt ưu đãi cho khách hàng có độ tuổi từ 39 trở lên thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm thông thường trên cùng kì hạn và cách thức lĩnh lãi, gói tài khoản thương nhân, tích lũy An phúc, tích lũy Ngôi sao nhỏ dành cho bé tuổi từ 1 - 14 tuổi.

Với sản phẩm cho bé, phụ huynh có thể tích lũy tiền định kì vào tài khoản trong suốt thời gian gửi với số nộp gốc tối thiểu 100.000 đồng, kì hạn từ 1 - 10 năm để hưởng lãi suất ngân hàng cố định 6%/năm, còn khi rút trước hạn lãi suất ngân hàng áp dụng là 1%/năm.

Thành Nguyên