Tài chính

Lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất tháng 7/2018

12:00 | 27/07/2018

Chia sẻ

Tại ABBank, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất áp dụng cho các khoản tiền gửi thông thường tại ngân hàng là 7,4%/năm.
lai suat ngan hang abbank moi nhat thang 72018 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 7/2018
lai suat ngan hang abbank moi nhat thang 72018 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng SeABank mới nhất tháng 7/2018
lai suat ngan hang abbank moi nhat thang 72018
Ngân hàng TMCP An Bình (Ảnh: ABBank)

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), ngân hàng huy động khá đa dạng tiền gửi ở nhiều kỳ hạn khác nhau từ không kỳ hạn tới các kỳ hạn dài đến 60 tháng.

Mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán là 0,4%/năm; các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm trong khi khoản tiền có kỳ hạn 2 tháng lại chỉ có lãi suất 5,4%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng có lãi suất là 6,5%/năm trong khi kỳ hạn còn lại từ 7 tháng - 11 tháng chỉ co lãi suất 6,3%/năm;

Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên có cùng mức lãi suất huy động là 7,4%/năm. Riêng kỳ hạn 13 tháng được áp dụng cho khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên có lãi suất là 7,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất của ABBank đối với loại tiết kiệm thông thường cho khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất của ABBank từ ngày 27/7/2018

lai suat ngan hang abbank moi nhat thang 72018
Biểu lãi suất ngân hàng ABBank từ ngày 27/07/2018. Nguồn: ABBank

Xem thêm

Trúc Minh