Tài chính

Lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất tháng 5/2019

14:41 | 04/05/2019

Chia sẻ

Theo biểu lãi suất tiết kiệm VND mới nhất của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB), đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có thể được hưởng mức lãi suất cao nhất 8,3%/năm; khách hàng doanh nghiệp là 7%/năm.

Cụ thể, lãi suất mới nhất ngân hàng ABBank đang áp dụng đối với tiền gửi VND khách hàng cá nhân không kỳ hạn (lĩnh lãi cuối kỳ) là 0,4%/năm.

Các kỳ hạn tiền gửi 1, 2 và 3 tuần có lãi 1%/năm. Các kỳ hạn từ 1, 2, 3, 4 và 5 tháng hưởng mức lãi suất từ 5,4 - 5,5%/năm.

Tiền gửi tại ABBank kỳ hạn 6 đến 11 tháng cùng hưởng mức lãi 6,8%/năm. Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 7,7%/năm.

Đáng chú ý, tiền gửi kỳ hạn 13 tháng tại ABBank có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 8,3%/năm trong trường hợp số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn từ 15 - 48 tháng lại có lãi suất thấp hơn ở 7,4%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất tháng 5/2019 dành cho cá nhân

Kỳ hạnLĩnh lãi cuối kỳLĩnh lãi hàng quýLĩnh lãi hàng thángLĩnh lãi trước
Không kỳ hạn0,40---
01 tuần1,00-- 
02 tuần1,00---
03 tuần1,00---
01 tháng5,50--5,47
02 tháng5,40-5,395,35
03 tháng5,50-5,475,43
04 tháng5,50-5,465,40
05 tháng5,50-5,455,38
06 tháng6,806,746,716,58
07 tháng6,80-6,696,54
08 tháng6,80-6,676,51
09 tháng6,806,696,656,47
10 tháng6,80-6,636,44
11 tháng6,80-6,616,40
12 tháng7,707,497,447,15
13 tháng8,30(*)---
15 tháng7,407,147,106,77
18 tháng7,407,087,046,66
24 tháng7,406,966,926,45
36 tháng7,406,746,706,06
48 tháng7,406,536,505,71
60 tháng7,406,356,315,40

(*): Mức lãi suất này áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm từ 500 tỉ đồng trở lên.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, hiện gửi tiền tại ABBank không kỳ hạn sẽ hưởng lãi 0,5%/năm. Kỳ hạn 1, 2 và 3 tuần là 0,8%/năm. Kỳ hạn 1 và 2 tháng hưởng lãi suất 4,7%/năm. Kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng là 5%/năm. Kỳ hạn 6 - 11 tháng là 5,7%/năm. Các kỳ hạn còn lại từ 12 đến 36 tháng hưởng lãi 7%/năm, đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất của ngân hàng ABBank dành cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền.

Biểu lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất tháng 5/2019 dành cho doanh nghiệp

Kỳ hạnLãi suất (%/năm)
VNDUSD
TK TGTT0,500,00
1 tuần0,800,00
2 tuần0,800,00
3 tuần0,800,00
1 tháng4,700,00
2 tháng4,700,00
3 tháng5,000,00
4 tháng5,000,00
5 tháng5,000,00
6 tháng5,700,00
7 tháng5,700,00
8 tháng5,700,00
9 tháng5,700,00
10 tháng5,700,00
11 tháng5,700,00
12 tháng7,000,00
13 tháng7,000,00
15 tháng7,000,00
18 tháng7,000,00
24 tháng7,000,00
36 tháng7,000,00

Tại ABBank, đang có một số gói sản phẩm tiết kiệm dành cho cá nhân như Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm Online - Esaving, Tiết kiệm đúng nghĩa - Bảo hiểm trọn đời, Tiết kiệm tích lũy cho tương lai, Tiết kiệm U50, Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt. 

Khách hàng doanh nghiệp cũng có một số sản phẩm tiết kiệm tại ABBank như Tài khoản ký quỹ dành cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành Quốc tế, Tài khoản tiền gửi thanh toán, Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

Ánh Dương