Tài chính

Lãi suất cho vay ngân hàng ACB mới nhất tháng 10/2018

08:53 | 03/10/2018

Chia sẻ

Theo biểu lãi suất cho vay Ngân hàng ACB hiện nay, đối với khoản vay bằng VND có tài sản đảm bảo, lãi suất có thể lên đến 14,4%/năm; đối với khoản vay không tài sản đảm bảo, lãi suất có thể lên đến 22%/năm.
lai suat cho vay ngan hang acb moi nhat thang 102018

Lãi suất cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đối với tiền VND có tài sản đảm bảo, tùy thuộc vào nhóm tài sản đảm bảo và kỳ hạn vay, các mức lãi suất cho vay ngân hàng Á Châu dao động từ 9,2 - 14%/năm đối với vay ngắn hạn; từ 9,8 - 14,4%/năm đối với vay trung - dài hạn.

Đối với vay ngắn hạn, kỳ đầu tiên có thể chịu lãi suất đến 9,2%/năm hoặc 10,7%/năm tùy vào nhóm tài sản đảm bảo 1, 2 hay nhóm 3, 4. Lãi suất cho vay ngày cao hơn, lên đến 12% và 10,7%/năm.

Đối với cho vay trung - dài hạn, mức lãi suất kỳ đầu tiên lên đến 9,8%/năm dành cho nhóm tài sản đảm bảo 1, 2; đên 14%/năm cho nhóm tài sản đảm bảo 3, 4. Lãi suất cho vay ngày lên đến 12,5% và 14,4%/năm.

Biểu lãi suất cho vay VND có tài sản đảm bảo tại ACB

(khảo sát ngày 3/10)

Thời hạn cho vay Lãi suất cho vay
Nhóm TSĐB 1, 2 Nhóm TSĐB 3, 4
1.1 Ngắn hạn
. Kỳ đầu tiên Đến 9,2% Đến 10,7%
. Lãi suất cho vay ngày Đến 12,0% Đến 14,0%
1.2 Trung - dài hạn
. Kỳ đầu tiên Đến 9,8% Đến 11,2%
. Lãi suất cho vay ngày Đến 12,5% Đến 14,4%

Trong khi đó, cho vay VND không có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Á Châu có mức lãi suất cao hơn. Đối với gói vay phục vụ nhu cầu đời sống, lãi tính theo dư nợ ban đầu sẽ đến 12%/năm; lãi tính theo dư nợ giảm dần là 22%/năm.

Đối với lãi suất cho vay ngày, lãi tính theo dư nợ ban đầu là đến 17,4%/năm; còn lãi tính theo dự nợ giảm dần là 22%/năm.

Biểu lãi suất cho vay VND không có tài sản đảm bảo tại ACB

(khảo sát ngày 3/10)

Khoản vay LÃI SUẤT CHO VAY
Lãi tính theo dư nợ ban đầu Lãi tính theo dư nợ giảm dần
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Đến 12,0 % Đến 22,0 %
Lãi suất cho vay ngày Đến 17,4 % Đến 22,0 %

Hiện tại ACB có rất nhiều sản phẩm cho vay như vay kinh doanh với những sản phẩm như Cơ Ngơi Bền Vững, Vay Đầu Tư Sản Xuất Kinh Doanh (có thể được vay tối đa 10 tỷ đồng, thời hạn lên đến 84 tháng), Vay Đầu Tư Tài Sản Cố Định, Vay Bổ Sung Vốn Lưu Động.

Gói vay mua nhà có các sản phẩm như Vay Mua Nhà - Đất, Vay Xây Dựng - Sửa Chữa Nhà, Vay Mua Căn Hộ Dự Án. Gói vay tiêu dùng có Vay tiêu Dùng Linh Hoạt Vay Tiêu Dùng Tín Chấp, Vay Phục Vụ Nhu Cầu Đời Sống Có TSBĐ, Vay Cầm Cố Thẻ Tiết Kiệm, Giấy Tờ Có Giá, Vay Mua Xe Ô Tô, Vay Du Học.

Ngoài ra, ACB còn có gói cho vay đặc thù với các sản phẩm chuyên biệt như Vay Đặc Thù Dành Cho Khách Hàng Trồng Lúa, Vay Đặc Thù Dành Cho Khách Hàng Trồng Cà Phê, Vay Đặc Thù Dành Cho Khách Hàng Trồng Cao Su. Thời gian vay tối đa 180 tháng và số tiền vay tối đa tùy theo nhu cầu.

Xem thêm

Ánh Dương