|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Thông lệ kế toán (Accounting Practice) là gì? Hiểu về Thông lệ kế toán

Thông lệ kế toán (Accounting Practice) là gì? Hiểu về Thông lệ kế toán

Thông lệ kế toán (tiếng Anh: Accounting Practice) của một công ty đề cập đến phương pháp mà chính sách kế toán của công ty được thực hiện và tuân thủ theo thói quen, việc này thường được thực hiện bởi một kế toán viên, kiểm toán viên hoặc một nhóm các chuyên gia kế toán.
Kiến thức Kinh tế -12:29 | 08/05/2020
Lí thuyết kế toán (Accounting Theory) là gì? Hiểu về Lí thuyết kế toán

Lí thuyết kế toán (Accounting Theory) là gì? Hiểu về Lí thuyết kế toán

Lí thuyết kế toán (tiếng Anh: Accounting Theory) là một tập hợp các giả định, khuôn khổ và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc báo cáo tài chính.
Kiến thức Kinh tế -11:55 | 08/05/2020
Hệ số kế toán (Accounting Ratio) là gì? Hiểu về hệ số kế toán

Hệ số kế toán (Accounting Ratio) là gì? Hiểu về hệ số kế toán

Hệ số kế toán (tiếng Anh: Accounting Ratio) là một nhóm các số liệu được sử dụng để đo lường sự hiệu quả và lợi nhuận của một công ty dựa trên các báo cáo tài chính.
Kiến thức Kinh tế -16:38 | 07/05/2020
Nguyên tắc kế toán (Accounting Principles) là gì? Hiểu về nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán (Accounting Principles) là gì? Hiểu về nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán (tiếng Anh: Accounting Principles) là các qui tắc và hướng dẫn mà các công ty phải tuân theo khi báo cáo dữ liệu tài chính.
Kiến thức Kinh tế -15:48 | 07/05/2020
12 tháng gần nhất (Last Twelve Months - LTM) trong phân tích tài chính là gì? Đặc điểm

12 tháng gần nhất (Last Twelve Months - LTM) trong phân tích tài chính là gì? Đặc điểm

12 tháng gần nhất (tiếng Anh: Last Twelve Months - LTM) thường được sử dụng làm khung thời gian tham chiếu để đánh giá hiệu suất của công ty.
Kiến thức Kinh tế -20:48 | 06/05/2020
Thủ thuật Lapping (Lapping Scheme) trong kế toán là gì? Cách phát hiện và ngăn chặn

Thủ thuật Lapping (Lapping Scheme) trong kế toán là gì? Cách phát hiện và ngăn chặn

Thủ thuật Lapping (tiếng Anh: Lapping Scheme) là một hành vi gian lận trong kế toán, đề cập đến việc thay đổi các khoản phải thu để che giấu cho khoản tiền mặt bị lấy cắp.
Kiến thức Kinh tế -18:50 | 06/05/2020
Furniture, Fixtures, and Equipment – FF&E là gì?

Furniture, Fixtures, and Equipment – FF&E là gì?

Furniture, Fixtures, and Equipment – FF&E là đồ nội thất, đồ đạc hoặc các thiết bị khác có thể di chuyển mà không có kết nối vĩnh viễn với cấu trúc của tòa nhà.
Kiến thức Kinh tế -12:07 | 01/05/2020
Chứng chỉ kế toán viên công chứng (Certified Public Accountant - CPA) là gì? Đặc điểm

Chứng chỉ kế toán viên công chứng (Certified Public Accountant - CPA) là gì? Đặc điểm

Chứng chỉ kế toán viên công chứng (tiếng Anh: Certified Public Accountant - CPA) được cấp cho các cá nhân vượt qua kì thi CPA và đáp ứng các yêu cầu về trình độ giáo dục và kinh nghiệm, giúp thực thi các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong ngành kế toán.
Kiến thức Kinh tế -15:56 | 23/04/2020
Doanh thu chưa thực hiện (Deferred Revenue) là gì?

Doanh thu chưa thực hiện (Deferred Revenue) là gì?

Doanh thu chưa thực hiện (tiếng Anh: Deferred Revenue) là các khoản thanh toán tạm ứng mà công ty nhận được cho các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được phân phối, thực hiện trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -18:07 | 20/04/2020
Dự phòng chung (General Provision) là gì? Đặc điểm

Dự phòng chung (General Provision) là gì? Đặc điểm

Dự phòng chung (tiếng Anh: General Provision) là một mục trong bảng cân đối kế toán, đại diện cho các quĩ mà một công ty để dành riêng làm tài sản trả cho các khoản lỗ dự kiến trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -19:11 | 18/04/2020
Kế toán hộp đen (Black Box Accounting) là gì?

Kế toán hộp đen (Black Box Accounting) là gì?

Kế toán hộp đen (tiếng Anh: Black Box Accounting) mô tả việc sử dụng các phương pháp kế toán phức tạp với mục đích làm cho việc báo cáo tài chính trở trên tốn thời gian hoặc khó khăn hơn.
Kiến thức Kinh tế -17:34 | 18/04/2020
Nợ tiềm tàng (Contingent Liability) là gì? Đặc điểm

Nợ tiềm tàng (Contingent Liability) là gì? Đặc điểm

Nợ tiềm tang (tiếng Anh: Contingent Liability) là một loại nợ có thể xảy ra tùy thuộc vào kết quả của một sự kiện không chắc chắn trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -21:34 | 17/04/2020
Tài sản tiềm tàng (Contingent Asset) là gì? Đặc điểm

Tài sản tiềm tàng (Contingent Asset) là gì? Đặc điểm

Tài sản tiềm tàng (tiếng Anh: Contingent asset) là một lợi ích kinh tế tiềm năng phụ thuộc vào các sự kiện trong tương lai ngoài sự kiểm soát của công ty.
Kiến thức Kinh tế -21:23 | 17/04/2020
Ghi nhận doanh thu (Revenue Recognition) trong kế toán là gì? Đặc điểm

Ghi nhận doanh thu (Revenue Recognition) trong kế toán là gì? Đặc điểm

Ghi nhận doanh thu (tiếng Anh: Revenue Recognition) là một nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) qui định các điều kiện cụ thể thời gian và cách thức doanh thu được ghi nhận.
Kiến thức Kinh tế -10:04 | 15/04/2020
Kiểm toán viên độc lập (Independent Auditor) là ai? Lợi ích từ kiểm toán độc lập

Kiểm toán viên độc lập (Independent Auditor) là ai? Lợi ích từ kiểm toán độc lập

Kiểm toán viên độc lập (tiếng Anh: Independent Auditor) là một kế toán viên có chứng chỉ hoặc kế toán viên giám định, là người kiểm tra hồ sơ tài chính và giao dịch kinh doanh của một công ty mà người đó không liên quan.
Kiến thức Kinh tế -23:04 | 12/04/2020
Giao dịch khối ngoại hôm nay (30/3): Tiếp đà bán ròng hơn 410 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm STB, SSI
Giao dịch khối ngoại hôm nay (30/3) trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch bán ròng hơn 412 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 18,8 triệu đơn vị cổ phiếu.