Doanh nghiệp

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Thép Pomina

15:12 | 06/09/2020

Chia sẻ

Sau soát xét, Thép Pomina tăng lỗ gần 7 tỉ đồng. Đồng thời, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của đơn vị này.

CTCP Thép Pomina (Mã: POM) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên sau soát xét. Trong đó, doanh thu thuần vẫn đạt 5.040 tỉ đồng, không thay đổi sau soát xét. 

Tuy nhiên, doanh thu tài chính sau soát xét chỉ còn 9 tỉ đồng, trong khi ở BCTC tự lập ghi nhận đến 16 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các chi phí khác như bán hàng, quản lí doanh nghiệp đều tăng nhẹ so với BCTC tự lập. Theo đó, Thép Pomina tăng lỗ gần 7 tỉ đồng sau soát xét.

Thép Pomina tăng lỗ sau soát xét, vay nợ tài chính gấp đôi vốn chủ sở hữu - Ảnh 2.

(Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020 của Thép Pomina)

Cũng sau soát xét, tổng tài sản của Pomina giảm 530 tỉ đồng so với báo cáo tự lập, tương đương giảm 4,7% về mức 10.765 tỉ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc giảm hơn 420 tỉ đồng tiền trả trước cho người bán ngắn hạn kéo các khoản phải thu ngắn hạn giảm 16,8%. 

Ngược lại, tài sản ngắn hạn khác tăng 4,4% lên 380 tỉ đồng. Hàng tồn kho và tài sản dài hạn khác của Pomina cũng lần lượt tăng nhẹ so với trước kiểm toán. Còn lượng tiền mặt của công ty không có sự thay đổi.

Về nợ vay, tổng nợ phải trả của công ty giảm 520 tỉ đồng (giảm 6,6%) còn 7.421 tỉ đồng sau soát xét. Công ty đang nợ ngắn hạn 4.904 tỉ đồng và nợ dài hạn 1.622 tỉ đồng, có tăng nhẹ so với trước soát xét.

Đồng thời, vốn chủ sở hữu Pomina cũng giảm nhẹ từ 3.353 tỉ đồng về 3.344 tỉ đồng. Theo đó, hiện nợ vay phải trả của Pomina đã gấp đôi vốn chủ sở hữu.

Đặc biệt, kiểm toán nhấn mạnh đến khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt tài sản ngắn hạn với số tiền gần 605 tỉ đồng. Theo đó, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Thép Pomina.

Thép Pomina tăng lỗ sau soát xét, vay nợ tài chính gấp đôi vốn chủ sở hữu - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020 của Thép Pomina)


Thu Thủy