Doanh nghiệp

Tính sai thuế, lãi ròng Quốc Cường Gia Lai giảm 29% sau soát xét

07:25 | 01/09/2020

Chia sẻ

Lãi ròng sau soát xét của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận hơn 18,6 tỉ đồng, giảm 29% so với con số tự lập trước đó.

BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2020 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) cho thấy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) của công ty chỉ còn 18,6 tỉ đồng, giảm 29% so với con số ở BCTC tự lập.

Ở BCTC tự lập, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận thuế TNDN phải nộp chưa đến 7 tỉ đồng. Trong khi đó, con số này tăng lên gần 15 tỉ đồng ở báo cáo soát xét, dẫn đến lợi nhuận giảm.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 900 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng.

Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch doanh thu và thực hiện được 50% kế hoạch lợi nhuận năm (lãi trước thuế 6 tháng gần 50 tỉ đồng).

Dòng tiền của công ty cũng chuyển từ âm 104 tỉ đồng ở cùng kì sang dương hơn 56 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của công ty gần 10.612 tỉ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm 10% về 6.405 tỉ đồng, trong đó tổng dư nợ vay chiếm 515 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc