Nhà đất

Doanh thu bất động sản cao gấp 5 lần, Quốc Cường Gia Lai vẫn lỗ ròng

12:09 | 31/07/2020

Chia sẻ

Trong quí II năm nay, doanh thu từ bất động sản của Quốc Cường Gia Lai cao gấp 4,8 lần cùng kì năm ngoái nhưng công ty vẫn lỗ ròng gần 4 tỉ đồng. Mặt khác, một số chỉ tiêu tài chính của công ty đã có sự cải thiện.

CTCP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai (Mã: GCG) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2020. Công ty cho biết, công ty đã tiến hành bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quí nên doanh thu thuần cao gấp 4,8 lần cùng kì năm ngoái, đạt gần 947 tỉ đồng.

Riêng mảng thủy điện, phía công ty cho biết do thời tiết kho hạn nên doanh thu trong kì giảm.

Dù số tiền ghi nhận không lớn nhưng hoạt động kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết đã có chuyển biến tích cực với khoản lãi gần 500 triệu đồng, trong khi cùng kì lỗ.

Hoạt động tài chính trong kì của công ty ghi nhận hơn 18 tỉ đồng doanh thu, tương ứng tăng 61% so với quí II năm trước. Trong khi chi phí lãi vay giảm mạnh 64% về còn 4,7 tỉ đồng thì tổng chi phí tài chính vẫn hơn 11 tỉ đồng (cùng kì chỉ hơn nửa tỉ đồng).

Đáng chú ý, chi phí bán hàng của công ty vọt từ 6 tỉ đồng ở cùng kì lên hơn 71 tỉ đồng trong quí II năm nay, còn chi phí quản lí doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên gần 5 tỉ đồng. Nói về nguyên nhân, Quốc Cường Gia Lai cho rằng dịch COVID-19 kéo dài đã làm tăng chi phí.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn hơn 18 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kì. Thậm chí, công ty lỗ ròng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ) gần 4 tỉ đồng, mức thấp nhất kể từ quí IV/2016.

Doanh thu bất động sản cao gấp 5 lần, Quốc Cường Gia Lai vẫn lỗ ròng - Ảnh 1.

Lãi ròng (lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ) Quốc Cường Gia Lai giai đoạn quí I/2016-quí II/2020 (Đvt: Tỉ đồng). (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp từ các BCTC hợp nhất quí).

Trong nửa đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 1.028 tỉ đồng doanh thu thuần và hơn 26 tỉ đồng lãi ròng, tăng 79% về doanh thu nhưng giảm 28% về lợi nhuận so với quí II năm ngoái.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 900 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng.

Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch doanh thu và thực hiện được 50% kế hoạch lợi nhuận năm (lãi trước thuế 6 tháng gần 50 tỉ đồng).

Nhìn về dòng tiền, nửa đầu năm nay đã thay đổi theo hướng tích cực, chuyển từ âm 104 tỉ đồng ở cùng kì sang dương hơn 56 tỉ đồng. Riêng dòng tiền kinh doanh vẫn âm đến 243 tỉ đồng.

Tổng tài sản của công ty tính đến ngày 30/6/2020 gần chạm 10.612 tỉ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần 70% tổng tài sản, tương đương 7.280 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu bên thứ ba trong kì tăng 66% lên hơn 428 tỉ đồng, kéo theo tổng các khoản phải thu ngắn hạn lên 889 tỉ đồng, tức gần gấp đôi đầu năm.

Một chi tiết khá tích cực khác là tiền mặt của công ty đã tăng mạnh vào thời điểm cuối kì với hơn 72 tỉ đồng, trong khi đầu năm chỉ hơn 16 tỉ đồng.

Nợ phải trả của công ty cũng giảm 10% về 6.405 tỉ đồng. Trong đó, riêng khoản phải trả do công ty đã nhận tiền từ đối tác Sunny cho Dự án Phước Kiển gần 2.883 tỉ đồng. Tổng dư nợ vay khoảng 515 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc