Nhà đất

Nửa đầu năm 2020, Hà Đô 'ăn nên làm ra' nhờ bán bất động sản

08:33 | 31/07/2020

Chia sẻ

Kết quả kinh doanh trong quí II và 6 tháng đầu năm của Hà Đô đều tăng trưởng cao so với cùng kì.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quí II/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kì năm trước. 

Cụ thể, quí II/2020, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.834 tỉ đồng, cao gần gấp đôi cùng kì. 

Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn nhất là doanh thu kinh doanh bất động sản với 2.131 tỉ đồng, tăng 64% so với cùng kì. Doanh thu mảng năng lượng không có nhiều biến động so với cùng kì, đạt 341 tỉ đồng.

Trong kì, Hà Đô ghi nhận gần 29 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng nhẹ so với cùng kì, trong đó chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp đều giảm mạnh lần lượt 86% và 51%. 

Kết quả trong quí II/2020, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Hà Đô đạt hơn 472 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kì. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hà Đô mang về 2.916 tỉ đồng doanh thu thuần và 706 tỉ đồng LNST, tăng lần lượt 55% và 38% so với cùng kì. 

Năm 2020, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.394 tỉ đồng, tăng 22% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.173 tỉ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 54% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Hà Đô ghi nhận 13.361 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm còn 4.696 tỉ đồng và tài sản dài hạn tăng nhẹ lên 8.665 tỉ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền không có nhiều biến động so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm từ 13 tỉ đồng về 11 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng không kì hạn giảm 18% còn 281 tỉ đồng. Riêng các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 42 tỉ đồng lên 114 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh trong kì của Hà Đô tăng mạnh từ 623 tỉ đồng đầu năm lên 1.505 tỉ đồng. Hàng tồn kho giảm 37% từ 3.498 tỉ đồng về 2.191 tỉ đồng, chủ yếu do giảm bất động sản đang xây dựng (từ 3.433 tỉ đồng về 2.015 tỉ đồng).

Tại ngày 30/6/2020, doanh nghiệp còn 869 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại 5 dự án.

Hà Đô báo lãi quí II cao gấp đôi cùng kì nhờ mảng bất động sản - Ảnh 1.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2020 Hà Đô)

Tính đến cuối quí II/2020, nợ phải trả của Hà Đô giảm nhẹ so với đầu kì về 9.661 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 62%, ghi nhận hơn 6.064 tỉ đồng.

Hà Lê