|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Khung giá phát điện cho điện gió, điện mặt trời được xây dựng thế nào?

14:03 | 14/11/2023
Chia sẻ
Bộ Công Thương vừa ban hành quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2023.

Theo Bộ Công Thương, nguyên tắc xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi là dải giá trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa được xây dựng và ban hành hằng năm.

Giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện mặt trời là giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

Giá trị tối đa áp dụng với nhà máy điện gió là giá phát điện của nhà máy điện gió chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư này.

Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi được xây dựng cần căn cứ theo cường độ bức xạ trung bình năm của ba khu vực Bắc, Trung và Nam. Ngoài ra, EVN cần lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn để xây dựng khung giá phát điện theo các khu vực quy định.

Theo Thông tư, trước ngày 1/11 hằng năm, EVN đề xuất lựa chọn nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn để tính toán khung giá phát điện.

EVN tính toán hoặc có thể thuê tư vấn lựa chọn bộ thông số, tính giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, nhà máy điện gió chuẩn theo quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực kiểm tra chi tiết nội dung hồ sơ, tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trình duyệt.

Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu EVN sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ.

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Cục Điều tiết điện lực, EVN gửi báo cáo giải trình về nội dung trong hồ sơ theo yêu cầu.

Trường hợp nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của EVN, Cục Điều tiết điện lực thẩm định khung giá phát điện trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cục Điều tiết điện lực có thể lấy ý kiến đối với khung giá phát điện thông qua Hội đồng tư vấn do Bộ Công Thương thành lập hoặc đối tượng chịu tác động. 

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá phát điện, Cục Điều tiết điện lực trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện cho loại hình điện gió, điện mặt trời trong năm tiếp theo, sau đó công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực.

Trường hợp khung giá phát điện của năm tiếp theo chưa được công bố, Bộ Công Thương cho phép tạm thời áp dụng khung giá phát điện có hiệu lực gần nhất.

Chi tiết: Thông tư 19 của Bộ Công Thương

Hoàng Anh

UOB: Nhiều tín hiệu tích cực từ bên ngoài, sản xuất và xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm
Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc điều hành Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, UOB, động lực chung trong lĩnh vực sản xuất và thương mại bên ngoài đang có những dấu hiệu tích cực và càng được hỗ trợ khi Fed cắt giảm lãi suất từ tháng 6/2024.