|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

KCN Tín Nghĩa (TIP) báo lãi kỷ lục năm 2020

06:32 | 30/01/2021
Chia sẻ
Năm 2020, Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) báo lãi sau thuế 138 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước đó và vượt 97% kế hoạch đặt ra. Đây cũng là năm doanh nghiệp ghi nhận mức lãi kỷ lục kể từ khi thành lập.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần 116 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ nhờ khoản thu từ chuyển nhượng tài sản trên đất đối với nhà kho cho thuê và doanh thu từ dịch vụ khác. 

Giá vốn hàng bán giảm nhẹ kéo lãi gộp công ty tăng mạnh tới 108% lên 86,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ nhờ lãi tiền cho vay và lãi góp vốn. Kết quả, TIP báo lãi sau thuế tăng 225% so với cùng kỳ lên 78 tỷ đồng.

KCN Tín Nghĩa (TIP)  - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp.

Lũy kế năm 2020, Khu công nghiệp Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu 261 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019; lãi sau thuế cũng tăng mạnh 54% lên 138 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi công ty thành lập. So sánh với kế hoạch kinh doanh năm 2020, công ty đã vượt 72% chỉ tiêu doanh thu và 97% chỉ tiêu lợi nhuận.

Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 55% lên 135 tỷ đồng; EPS năm 2020 đạt 5.194 đồng.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TIP đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 26% so với thời điểm đầu năm. 

Nguyên nhân chính đến từ khoản phải thu về cho vay dài hạn gần 83 tỷ đồng đối với Tổng công ty Tín Nghĩa (55 tỷ đồng) và Công ty TNHH Gnotech (27 tỷ đồng). Ngoài ra, TIP đầu tư thêm 120 tỷ đồng vào CTCP Xây dựng và Thương mại Phước Tân, nâng giá trị góp vốn tại các công ty liên kết lên 370 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng gần 40% so với đầu năm lên 410 tỷ đồng do ghi nhận thêm khoản phải trả cổ tức đợt 1 năm 2020 hơn 39 tỷ đồng và phải trả Công ty TNHH Hòa Bình 60 tỷ đồng. Mặt khác, công ty ghi nhận thêm khoảng 80 tỷ đồng doanh thu cho thuê đất và phí hạ tầng chưa thực hiện.

Tình hình nợ tài chính ngắn hạn tăng 85% lên 48 tỷ đồng, nhưng nợ tài chính dài hạn giảm từ 63 tỷ đồng chỉ còn 684 triệu đồng.

Thu Thủy