|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hoàng Quân thực hiện được 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2022, đã trả hơn 1.300 tỷ cho 4 cá nhân

10:48 | 30/01/2023
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh năm 2022 của Hoàng Quân năm trưởng cao so với năm trước đó, chủ yếu được đóng góp bởi thành quả trong quý II và giảm mạnh chi phí tài chính ở quý cuối năm.

Trong năm 2022, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) đạt gần 276 tỷ đồng doanh thu thuần và trên 18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm nhẹ về doanh thu nhưng gấp 4 lần về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2021. Kết quả tăng trưởng này được đóng góp bởi thành quả trong quý II (lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng) và giảm một nửa chi phí lãi vay ở quý cuối năm.

(Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp; Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Hoàng Quân cho biết thêm, trong năm doanh nghiệp đã bàn giao dự án ở Trà Vinh, tất toán khoản vay ở BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn và trái phiếu.

Riêng trong quý IV, Hoàng Quân ghi nhận trên 70 tỷ đồng tổng doanh thu, trong đó doanh thu bán bất động sản đóng góp trên 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị hàng bán bị trả lại ghi nhận trên 35 tỷ đồng nên doanh thu thuần của doanh nghiệp còn hơn 35 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt trên 2 tỷ đồng, tăng gần 91% về lợi nhuận so với cùng kỳ nhờ giảm mạnh chi phí lãi vay.

Theo kế hoạch kinh doanh 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hoàng Quân đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng và lãi trước thuế 206 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 12,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

(Đvt: Tỷ đồng). (Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp).

Tổng tài sản của Hoàng Quân vào thời điểm cuối năm 2022 trên 7.230 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh từ 4.482 tỷ đồng ở đầu năm về 2.369 tỷ đồng, do Hoàng Quân đã thoái vốn tại ba đơn vị trong quý II, bao gồm: CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, CTCP Đầu tư Simon và CTCP Thương mại Tư vấn Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông.

Chiếm gần 60% tổng tài sản của Hoàng Quân là các khoản phải thu ngắn và dài hạn, tương đương hơn 4.240 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư 2.320 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ và trích lập dự phòng 100% khoản đầu tư 2.109 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam do công ty này đã ngừng hoạt động.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận trên 2.878 tỷ đồng vào cuối năm, giảm 42% so với đầu năm; chủ yếu giảm các khoản phải trả ngắn hạn khác từ hơn 2.000 tỷ về còn 965 tỷ do doanh nghiệp đã thanh toán hơn 1.300 tỷ đồng tiền mượn từ 4 cá nhân (bà Nguyễn Thị Điểm, ông Hoàng Minh Đức, bà Nguyễn Thị Như Hiền và bà Nguyễn Trần Thùy Trang).

 (Nguồn: BCTC quý IV/2022 của Hoàng Quân).

 

Nguyên Ngọc