Doanh nghiệp

HAGL Agrico đặt kế hoạch 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau khi tách khỏi HAGL

15:59 | 14/05/2021

Chia sẻ

HAGL đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay chỉ còn bằng 1/3 so với năm 2020.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần là 1.891 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và bằng 1/3 so với kết quả năm 2020.

Trong đó, cây ăn trái vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh tạo ra doanh thu chủ lực cho HAGL Agrico. 

Cụ thể cơ cấu doanh thu năm 2021 của HAGL Agrico theo các loại ăn trái gồm chuối dự kiến đạt sản lượng 113.531 tấn, mang lại doanh thu 1.380 tỷ đồng, đóng góp 73,83% trong cơ cấu doanh thu. 

Cây ăn trái khác như dứa, xoài, mít mục tiêu đạt sản lượng 12.459 tấn, đóng góp doanh thu 137 tỷ đồng, chiếm 7,37% tổng doanh thu. Riêng mảng cao su mục tiêu thu về 351 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 18,8%, trong khi tỷ lệ này năm ngoái khoảng 11%.

HAGL Agrico (HNG) dự kiến lợi nhuận tụt dốc về 16 tỷ đồng sau khi về tay chủ mới - Ảnh 1.

Nguồn: MH tổng hợp từ tài liệu ĐHĐCĐ của HNG.

Sau khi về tay ông Trần Bá Dương, bên cạnh đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 2/3 so với năm ngoái, HAGL Agrico cũng dự kiến không chia cổ tức cho năm 2021.

Năm nay, công ty lên kế hoạch trồng mới 1.000 ha chuối tại Attapeu, Lào và 30 ha chuối tại nông trường Quang Minh, Lào.

Bên cạnh đó ban lãnh đạo cho biết sẽ duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. 

Với mảng chăn nuôi bò, công ty sẽ đầu tư chuồng trại và đàn bò sinh sản 2.000 con, tổ chức chăn nuôi tại Attapeu Lào.

Ngoài ra, trong năm, HAGL Agrico sẽ đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất quy mô lớn và đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình trên đất phục vụ sản xuất, bao gồm hệ thống hồ tưới, kênh thủy lợi, trạm bơm, trạm điện và đường giao thông; các nhà xưởng đóng gói trái cây, khu nhà ở, văn phòng nông trường, nhà ở công nhân, nhà trẻ, trạm y tế.

Minh Hằng