|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

GTNfoods báo lãi quí III đột biến, vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

20:00 | 29/10/2020
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh trong quí III của GTNfoods tiếp tục tăng trưởng. Với lợi nhuận sau thuế 176 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, GTNfoods đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP GTNfoods (Mã: GTN) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với doanh thu thuần đạt 776 tỉ đồng, giảm 7% so với cùng kì năm ngoái.

Trong kì, giá vốn hàng bán giảm 26% còn 525 tỉ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp cao gấp đôi so với cùng kì. Biên lợi nhuận theo đó được cải thiện lên mức 32,2%, trong khi cùng kì năm ngoái là 15%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng ghi nhận thêm 14 tỉ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Kết quả, GTNfoods lãi ròng 33 tỉ đồng trong quí III, gấp nhiều lần so với khoản lãi 1 tỉ đồng ở cùng kì năm ngoái.

Theo giải trình của GTNfoods, kết quả kinh doanh đột biến nhờ vào lợi nhuận tăng lên của công ty mẹ và lợi nhuận của công ty thành viên sở hữu gián tiếp là CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk). 

GTNfoods báo lãi quí III đột biến nhờ Mộc Châu Milk  - Ảnh 1.

(Nguồn: Minh Hằng tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 của GTNfoods).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.144 tỉ đồng, giảm 6% so với cùng kì năm ngoái; lãi sau thuế thuộc về cổ đông GTN đạt 72 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi ròng 7 tỉ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) 4 quí đạt 293 đồng.

Năm 2020, GTNfoods đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.909 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 99 tỉ đồng. Như vậy qua 9 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và vượt 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến thời điểm kết thúc quí III, tổng tài sản của GTNfoods là 4.183 tỉ đồng, tăng 158 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoán tiền gửi có kì hạn là 2.316 tỉ đồng, chiếm 55% cơ cấu tài sản và tăng 17% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn trong kì của doanh nghiệp tăng 98 tỉ đồng, ở mức 200 tỉ đồng. Hàng tồn kho đã giảm 47% so với ngày đầu năm, ghi nhận 140 tỉ đồng, chủ yếu giảm thành phẩm.

Nợ phải trả của công ty 491 tỉ đồng, tăng 22 tỉ đồng so với hồi đầu năm. GTNfoods không có nợ vay tài chính.

Minh Hằng