|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

'Gom' hàng chục triệu cổ phiếu Viglacera, nợ của Gelex tăng hơn 3.000 tỉ đồng

16:33 | 31/07/2019
Chia sẻ
Bên cạnh việc nâng tỉ lệ sở hữu tại Viglacera lên 24,96%, Gelex cũng tăng cường vay nợ hàng nghìn tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Kết quả kinh doanh quí II chuyển biến tốt khi lợi nhuận ròng tăng gần 85% so với cùng kì.

Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex – Mã: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 cho thấy tổng tài sản tại tại ngày 30/6 là 20.588 tỉ đồng, tăng trưởng 3.341 tỉ đồng (tương đương 19,4%) so với ngày đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm nhẹ 125 tỉ đồng, tài sản dài hạn tăng gần 38% (tương ứng 3.466 tỉ đồng) lên 12.609 tỉ.

Cuối quí II

Đầu năm

Tăng/giảm (%)

 Tăng/giảm (Tỉ đồng)

Tài sản ngắn hạn

7.979

8.104

-1,5%

-125

Tiền và tương đương tiền

811

924

-12,2%

-113

Đầu tư tài chính ngắn hạn

1.073

1.864

-790

Phải thu ngắn hạn

3.482

3.084

12,9%

398

Hàng tồn kho

2.503

2.111

18,6%

392

Tài sản ngắn hạn khác

110

121

-9,5%

-12

Tài sản dài hạn

12.609

9.142

37,9%

3.466

Phải thu dài hạn

46

21

114,9%

24

Tài sản cố định hữu hình

5.454

4.475

21,9%

979

Bất động sản đầu tư

226

233

-3,0%

-7

Tài sản dở dang dài hạn

903

1.040

-13,2%

-138

Đầu tư tài chính dài hạn

4.328

1.739

148,9%

2.590

Tài sản dài hạn khác

1.652

1.634

1,1%

18

Tổng cộng tài sản

20.588

17.246

19,4%

3.341

Nợ phải trả

12.299

9.282

32,5%

3.017

Nợ ngắn hạn

8.887

6.827

30,2%

2.061

Nợ dài hạn

3.412

2.455

39,0%

957

Vốn chủ sở hữu

8.289

7.965

4,1%

324

Quyết định rót nghìn tỉ vào Viglacera

Khoản mục tài sản tăng mạnh nhất là Đầu tư tài chính dài hạn, thêm 2.590 tỉ đồng lên 4.328 tỉ. Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, Gelex và một công ty con đã chi ra gần 2.500 tỉ đồng để mua gần 112 triệu cổ phiếu VGC, chiếm 24,96% vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Hiện nay, nhóm Gelex là cổ đông lớn thứ hai của Viglacera, chỉ đứng sau Bộ Xây dựng. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Gelex đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Viglacera từ ngày 26/6 vừa qua. Cùng ngày, bà Đỗ Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Gelex cũng được bầu vào Hội đồng quản trị Viglacera.

gelex dttc

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Gelex. Trích báo cáo tài chính quí II.

Nói về quyết định đầu tư vào Viglacera, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Gelex, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết hoạt động của Gelex và Viglacera có nhiều điểm bổ trợ cho nhau. 

Chẳng hạn, theo ông Tuấn, mảng Khu công nghiệp và Nhà ở xã hội của Viglacera có thể bổ trợ cho mảng Bất động sản của Gelex. Mảng vật liệu xây dựng của Viglacera phù hợp với mảng sản xuất vật liệu của Gelex.

Gelex tự tin về khả năng quản trị, và kinh nghiệm điều hành công ty nhà nước sau cổ phần hóa của mình khi đưa ra mục tiêu mua lại Viglacera.

Ông Tuấn cho biết việc đầu tư vào Viglacera là một quyết định khó khăn của công ty. Từ năm 2017, Gelex đã có ý định này nhưng khi đó điều kiện thị trường không phù hợp. Đến năm 2018 - 2019 công ty quyết định đầu tư sau những tính toán rất kĩ lưỡng.  

Bà Đỗ Thị Phương Lan cũng chia sẻ định hướng M&A của Gelex là mua dòng tiền chứ không phải mua tài sản. 

Vị Phó chủ tịch Gelex này đánh giá mua dòng tiền là một chiến lược an toàn, doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra dòng tiền trong thời gian từ lúc bắt đầu mua đến lúc nắm quyền chi phối, sau đó có thể sáp nhập dòng tiền của doanh nghiệp bị chi phối vào dòng tiền của mình.

Hiện nay, Gelex đang sở hữu dưới 25% vốn điều lệ nên Viglacera chưa phải công ty liên kết của Gelex. Kết quả kinh doanh của Viglacera cũng chưa được hợp nhất vào Gelex.

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex – Mã: GEX) hiện đang sở hữu gần 54,83 triệu cổ phiếu VGC của Viglacera, tương ứng với 12,23% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex đang sở hữu 57,1 triệu cổ phần VGC, tương đương với gần 12,74% vốn điều lệ Viglacera.

Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex là công ty con do Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam sở hữu 100%. Tính chung nhóm cổ đông Gelex đang sở hữu 24,96% vốn của Viglacera.

vgc gex

Từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu VGC đã tăng 16,66% (đường xanh lam) còn cổ phiếu GEX tăng 3,2% (xanh lá cây). Nguồn: VNDirect.

Nợ phải trả cũng tăng nghìn tỉ

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của Gelex tăng 32,5% tương ứng với 3.017 tỉ đồng lên mức 12.299 tỉ đồng tại ngày 30/6. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 1.514 tỉ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 954 tỉ đồng.

Khoản mục Phải trả ngắn hạn khác cũng tăng sốc gần 1.300 tỉ đồng, chủ yếu do tăng số dư thư tín dụng (LC) phải trả ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu của Gelex tại ngày 30/6 tăng 4,1% (tương đương 324 tỉ đồng) so với ngày đầu năm, đạt 8.289 tỉ đồng.

Tỉ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của công ty thời điểm cuối quí II là gần 60%, trong khi ngày đầu năm con số này là gần 54%.

Kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng đột biến

Quí II vừa qua, Gelex đạt doanh thu thuần 4.036 tỉ đồng, tăng trưởng 19,5% so với quí II năm ngoái. Nhờ kiểm soát tốt giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp tăng gần 45% lên 738 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 52,7% lên 125 tỉ đồng nhờ có thêm 55 tỉ đồng từ cổ tức và lợi nhuận được chia.

Chi phí tài chính tăng 39% lên 217 tỉ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng gần 50 tỉ đồng. Điều này phù hợp với thực tế nợ vay của Gelex tăng cao như nói ở trên. 

Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng lần lượt 66,2% và 11,7%.

Kết quả Gelex ghi nhận lãi sau thuế 302 tỉ đồng, tăng 84,8% so với quí II/2018. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 192 tỉ đồng, tăng đột biến 120%.

Quí II/2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Nửa đầu năm 2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Doanh thu thuần

4.036

19,5%

7.101

14,2%

Lợi nhuận gộp

738

44,9%

1.285

40,6%

Doanh thu HĐ tài chính

125

52,7%

167

-54,6%

Chi phí tài chính

217

39,3%

372

36,8%

Lãi/Lỗ trong cty liên doanh liên kết

19

232,9%

42

56,0%

Chi phí bán hàng

127

66,2%

223

60,6%

Chi phí quản lí DN

177

11,7%

324

20,4%

Lợi nhuận khác

6

-314%

5

111%

Lợi nhuận trước thuế

367

80,2%

581

-8,2%

Lợi nhuận sau thuế

302

84,8%

465

-14,9%

Lợi nhuận sau thuế cty mẹ

192

120,4%

318

-20,4%

Theo giải trình của Gelex, lợi nhuận quí II tăng trưởng mạnh là do lợi nhuận gộp của khối ngành thiết bị điện tăng 45% và lợi nhuận gộp của khối ngành Logistics tăng 48% nhờ tối ưu hóa trong sản xuất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gelex đạt lợi nhuận ròng 465 tỉ đồng, giảm gần 15% so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 581 tỉ đồng, giảm 8,2% và thực hiện 42% kế hoạch cả năm.

Năm 2019, Gelex dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 16.700 tỉ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2018. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.380 tỉ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm ngoái. Ngoài ra, Gelex cũng đặt mục tiêu chi trả cổ tức tỉ lệ 15%.

Đức Quyền

'Đóng khung' lạm phát
Chúng ta không thể yêu cầu một mức tăng trưởng cao và lạm phát thấp trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm cũng như các yếu tố vĩ mô quốc tế đang chưa thực sự tốt như hiện nay. Giữ lạm phát ở một mức hợp lý với "cơ địa" của kinh tế hiện nay là phù hợp, nhưng các chính sách cần mang tính đón đầu và phòng bị cho các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai.