Doanh nghiệp

FPT lãi sau thuế 9 tháng hơn 2.300 tỉ đồng, tăng 18%

16:47 | 31/10/2018

Chia sẻ

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FPT đạt 16.261 tỉ đồng, giảm 46%. Lãi sau thuế 2.302 tỉ đồng, tăng gần 18%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP FPT (Mã: FPT), doanh thu thuần đạt 6.036 tỉ đồng, giảm 44% so với cùng kì. Giá vốn hàng bán 3.740 tỉ đồng, giảm 56%. Lợi nhuận gộp 2.296 tỉ đồng, giảm 5%.

Doanh thu hoạt động tài chính 124 tỉ đồng, giảm 29%. Chi phí tài chính ở mức 66,6 tỉ đồng, giảm 52%.

Lãi từ công ty liên kết 112,6 tỉ đồng, gấp 10 lần cùng kì chủ yếu đến từ CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và CTCP Synex FPT.

Chi phí bán hàng 507,5 tỉ đồng, giảm 33% trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp 901 tỉ đồng, tăng 9,3%.

Sau khi trừ đi các chi phí, FPT ghi nhận lãi sau thuế 890,3 tỉ đồng, tăng 19,7%.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 16.261 tỉ đồng, giảm 46%. Lãi sau thuế 2.302 tỉ đồng, tăng 17,7%.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản ở mức 28.081 tỉ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và khoản tương tiền 3.982 tỉ đồng, tăng 14,4%; Phải thu ngắn hạn 5.705 tỉ đồng, giảm 7,3%.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.717 tỉ đồng, tăng 63%. Vay và nợ dài hạn 302 tỉ đồng, giảm 47%.

FPT cho biết, thị trường nước ngoài của công ty ghi nhận 6.397 tỉ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.040 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 40% so với cùng kì năm trước. tỉ trọng doanh thu 9 tháng thị trường nước ngoài tăng từ 16% trong cùng kì lên 39% trong năm 2018.

Doanh thu dịch vụ này tại thị trường nước ngoài đạt 1.178 tỉ đồng, tăng 40%, chiếm 20% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm. Trong tháng 9, FPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với hai tập đoàn Carslberg và Shinhan Bank về cung cấp dịch vụ chuyển đổi số.

Xem thêm

Thu Hà