Doanh nghiệp

Fecon (FCN): Doanh thu sụt giảm, chi phí vẫn tăng, lãi quí I giảm sâu

07:48 | 07/05/2020

Chia sẻ

Doanh thuần quí I của Fecon giảm 12,8% so với cùng kì xuống 427,8 tỉ đồng, trong khi chí phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp đều tăng mạnh. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm tới 56% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Fecon (Mã: FCN) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2020 với doanh thuần đạt 427,8 tỉ đồng, giảm 12,8% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó cũng giảm 13% xuống 80,8 tỉ đồng.

Trong khi doanh thu giảm sút, các loại chi phí của Fecon vẫn phình to so với cùng kì. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng từ 2,9 tỉ đồng lên 4,4 tỉ đồng; chí phí quản lí tăng 21,3% lên 40,5 tỉ đồng.

Chi phí tài chính trong kì cũng tăng 6,4% lên 16,6 tỉ đồng. Bù lại, doanh thu tài chính tăng mạnh từ 1,6 tỉ đồng lên 4,2 tỉ đồng, chủ yếu thu lại từ lại tiền gửi ngân hàng.

Kết quả, Fecon ghi nhận lợi nhuận sau thuế quí I đạt 15,1 tỉ đồng, giảm 48,3% so với cùng kì năm trước. Trong đó, riêng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 56% xuống 12,4 tỉ đồng.

Qui mô tài sản và nguồn vốn của Fecon không có nhiều sự thay đổi trong quí đầu năm 2020. Theo đó, tổng tài sản tại ngày 31/3 ở mức 5.666 tỉ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2019, riêng các khoản phải thu chiếm 3.332 tỉ đồng, tương đương 58,8% tổng tài sản.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm giá trị 3.205 tỉ đồng tương đương 56,5%. Trong đó, Fecon đang vay ngắn hạn 781 tỉ đồng và vay dài hạn 365,4 tỉ đồng.

Sơn Tùng