Hàng hóa

EVFTA: Lộ trình giảm thuế đối với 253 mặt hàng gỗ xuất khẩu vào EU

13:59 | 19/08/2020

Chia sẻ

Việt Nam xuất khẩu tổng số 253 mặt hàng gỗ vào EU với kim ngạch trên 500 triệu USD mỗi năm. Trước khi EVFTA có hiệu lực, 117 mặt hàng đã có mức thuế nhập khẩu vào EU ở mức 0%.

Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ 1/8, được kì vọng là một trong những động lực quan trọng nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường cho các hàng hóa của Việt Nam, bao gồm cả gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu vào EU.

EVFTA: Lộ trình giảm thuế đối với 253 mặt hàng gỗ xuất khẩu vào EU - Ảnh 1.

Việt Nam xuất khẩu tổng số 253 mặt hàng gỗ vào EU. Ảnh: Như Huỳnh.

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) EVFTA mặc dù đem lại những ưu đãi về thuế, nhưng với các mức thuế ưu đãi mới sẽ không tạo được các động lực mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường cho các mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU trong tương lai. 

Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu tổng số 253 mặt hàng gỗ vào EU với kim ngạch trên 500 triệu USD mỗi năm. 

Trước khi EVFTA có hiệu lực, 117 mặt hàng, tương đương với 46,2% đã có mức thuế nhập khẩu vào EU ở mức 0%. 

Mặc dù chỉ chiếm chưa đến 1/2 tổng số các mặt hàng gỗ Việt Nam xuất khẩu vào EU hàng năm nhưng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm này tương đương khoảng gần 90% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu tất cả các mặt hàng gỗ của Việt Nam vào khối này. 

"Điều này có nghĩa rằng về phương diện thuế, EVFTA được thực thi sẽ không có tác động đối với nhóm các mặt hàng này", Viforest nhận định.

EVFTA: Lộ trình giảm thuế đối với 253 mặt hàng gỗ xuất khẩu vào EU - Ảnh 2.

Thiết kế: Việt Đức.

Cũng trong 253 mặt hàng xuất khẩu vào EU, Việt Nam có 104 mặt hàng có mức thuế từ 1,7 - 6% trước khi EVFTA có hiệu lực. Các mức thuế với nhóm mặt hàng này được đưa về 0% ngay sau khi EVFTA đi vào thực tế ngày 1/8/2020.

Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong nhóm này hàng năm chỉ khoảng 50 triệu USD, tương đương dưới 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tất cả các mặt hàng gỗ của Việt Nam vào EU. Do vậy, theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam việc đưa mức thuế về 0% khi EVFTA có hiệu lực cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với nhóm 104 mặt hàng này.

Ngoài ra, trong các nhóm mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam có 2 mặt hàng chịu mức thuế 6% trước khi EVFTA được kí kết. Mức thuế này sẽ được đưa về 0% trong thời gian 4 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực. 

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu nhóm các sản phẩm này chỉ chiếm khoảng dưới 0,4%, tương đương khoảng 2 triệu USD, trong tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm Việt Nam vào EU. Thay đổi mức thuế về 0% đối với nhóm này cũng không có nhiều ý nghĩa trong việc mở rộng thị trường cho nhóm hàng này.

Bên cạnh đó, với 30 mặt hàng gỗ của Việt Nam còn lại trong nhóm 253 mặt hàng xuất khẩu vào EU đang phải chịu mức thuế trong khoảng 7-10% tùy theo mặt hàng trước khi EVFTA có hiệu lực. Các mức thuế này sẽ được đưa về 0% trong thời hạn 6 năm kể từ khi EVFTA đi vào thực hiện. 

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu hàng năm các mặt hàng này rất nhỏ, khoảng 5 triệu USD, tương đương dưới 1% trong tổng kim ngạch các mặt hàng gỗ của Việt Nam xuất vào EU. 

"Tương tự như những nhóm mặt hàng nêu trên, do đó thay đổi về thuế khi EVFTA có hiệu lực sẽ không có ý nghĩa đối với nhóm sản phẩm này", Viforest nhận định.

Như Huỳnh