Nhà đất

Dòng tiền kinh doanh CenLand âm gần 885 tỷ đồng nửa đầu năm

16:49 | 20/07/2021

Chia sẻ

Hết nửa đầu năm 2021, CenLand ghi nhận LNST đạt hơn 251 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Song, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm gần 885 tỷ đồng.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt hơn 1.644 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh lên hơn 1.369 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp còn gần 275 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần cùng kỳ lên hơn 12 tỷ đồng. Các chi phí khác như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng mạnh. Kết quả, quý II năm nay, CenLand lãi hơn 128 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 3.685 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần và LNST đạt hơn 251 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu của, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là doanh thu đầu tư bất động sản với gần 2.942 tỷ đồng (cao gấp 15 lần cùng kỳ). Doanh thu môi giới ghi nhận hơn 855 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Năm 2021, CenLand đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và LNST đạt 408 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, công ty đã hoàn thành được 74% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận.

CenLand lãi 251 tỷ đồng nửa đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 CenLand. (Nguồn: Hà Lê tổng hợp).

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của của CenLand gần 5.209 tỷ đồng, tăng 36% so với hồi đầu năm. Chủ yếu tăng ở các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho.

Cụ thể, công ty ghi nhận hơn 1.808 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, tăng 12% so với đầu kỳ. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh từ hơn 629 tỷ đồng lên gần 1.205 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm từ gần 777 tỷ đồng đầu kỳ về gần 542 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị hàng tồn kho ghi nhận tăng mạnh từ gần 32 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.291 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đa số là hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại), còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả tính đến cuối quý II ở mức hơn 2.930 tỷ đồng, tăng hơn 1.163 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay ghi nhận gần 2.137 tỷ đồng (chiếm 41% nguồn vốn).

Mặc dù kết quả kinh doanh quý II của CenLand ghi nhận lãi nhưng dòng tiền thuần âm hơn 178 tỷ đồng. Riêng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý này tiếp tục âm hơn 646 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 ghi nhận hơn 241 tỷ đồng. Kéo theo đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp âm gần 885 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận hơn 261 tỷ đồng).

Hà Lê