Doanh nghiệp

Doanh thu và lợi nhuận của Hoa Sen cùng giảm, không hoàn thành kế hoạch năm

23:31 | 30/10/2019

Chia sẻ

Hoa Sen đã tích cực hạ đòn bẩy tài chính, giảm bớt hàng tồn kho và khoản phải thu, đồng thời kiểm soát các loại chi phí. Tuy vậy, tập đoàn vẫn không hoàn thành được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mà đại hội cổ đông đặt ra.
HSG self (2)

Một chi nhánh của Hoa Sen tại Hà Nội. Ảnh: Kiên Dương.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa công bố báo cáo tài chính quí IV niên độ 2018 -2019 (Do niên độ tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ ngày 1/10 nên quí IV tính từ ngày 1/7 đến 30/9/2019).

Theo đó, doanh thu thuần của Hoa Sen trong quí vừa qua đạt 6.350 tỉ đồng, giảm gần 26% so với cùng kì niên độ trước. Lợi nhuận gộp đạt 831 tỉ đồng, tương ứng với biên lãi gộp 13,1%, đều cải thiện so với các con số 724 tỉ đồng và 8,5% của cùng kì.

Trong quí vừa qua, Hoa Sen đã kiểm soát chặt hơn các loại chi phí, thể hiện qua việc chi phí tài chính giảm 43% còn 199 tỉ đồng, chi phí bán hàng giảm 15,8% còn 411 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp giảm gần 10% còn 136,5 tỉ đồng. Hoa Sen cho biết trong kì công ty đã làm tốt công việc giảm hàng tồn kho và giảm nợ vay ngân hàng.

Nhờ vậy, trong quí IV niên độ này Hoa Sen đạt lợi nhuận sau thuế gần 84 tỉ đồng, trong khi quí IV niên độ trước tập đoàn lỗ ròng gần 102 tỉ đồng.

hsg qui IV

Biến động kết quả kinh doanh của Hoa Sen. Nguồn: Giải trình của doanh nghiệp.

Lũy kế cả niên độ tài chính 2018-2019, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần 28.035 tỉ đồng và lãi sau thuế 361,4 tỉ đồng, giảm lần lượt 18,6% và 11% so với niên độ trước.

Trong niên độ này, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu thuần 31.500 tỉ đồng, giảm 9% so với thực tế đạt được trong niên độ trước, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 500 tỉ đồng, tăng 22%. Hết 4 quí, tập đoàn thực hiện 89% kế hoạch doanh thu và 72,3% kế hoạch lãi sau thuế.

Giảm đòn bẩy tài chính

Tổng tài sản thời điểm 30/9 đạt 17.105 tỉ đồng, giảm 4.150 tỉ đồng (19,5%) so với ngày đầu niên độ 1/10/2018.

Giá trị vốn chủ sở hữu cuối kì là 5.468 tỉ đồng, tương đương 32% tổng tài sản trong khi các con số đầu kì tương ứng là 5.152 tỉ đồng và 24,2%. Có thể thấy, Hoa Sen đã giảm đáng kể đòn bẩy tài chính trong một năm qua.

Giá trị nợ phải trả giảm 27,7% còn 11.637 tỉ đồng vào cuối niên độ. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 38,4% xuống còn 6.706,5 tỉ đồng; tương tự, vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng giảm 13,7% xuống còn 2.986 tỉ đồng. Nhờ vậy mà chi phí tài chính của Hoa Sen quí vừa qua cũng đi xuống rõ rệt như nói ở trên.

Giá trị phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cuối kì đều giảm ít nhất 33% so với ngày đầu niên độ.

Chỉ tiêu (Tỉ đồng)

Cuối niên độ

% Tổng tài sản

Tăng/giảm so đầu năm

Tài sản ngắn hạn

7.211

42,2%

-33,2%

Tiền và tương đương tiền

289

1,7%

-41,3%

Đầu tư tài chính ngắn hạn

76

0,4%

28100,3%

Phải thu ngắn hạn

1.328

7,8%

-37,3%

Hàng tồn kho

4.414

25,8%

-33,2%

Tài sản ngắn hạn khác

1.104

6,5%

-30,2%

Tài sản dài hạn

9.894

57,8%

-5,4%

Phải thu dài hạn

227

1,3%

12,1%

Tài sản cố định hữu hình

8.642

50,5%

6,4%

Tài sản dở dang dài hạn

584

3,4%

-61,4%

Đầu tư tài chính dài hạn

17

0,1%

-82,8%

Tài sản dài hạn khác

425

2,5%

-17,7%

Tổng cộng tài sản

17.105

100,0%

-19,5%

Nợ phải trả

11.637

68,0%

-27,7%

Nợ ngắn hạn

8.647

50,6%

-31,6%

Nợ dài hạn

2.990

17,5%

-13,7%

Vốn chủ sở hữu

5.468

32,0%

6,1%

Trong niên độ tài chính vừa qua Hoa Sen đã thực hiện nhiều biện pháp tái cơ cấu hệ thống phân phối và hoạt động kinh doanh. Cụ thể, công ty chấm dứt hoạt động khoảng 250 chi nhánh để chuyển đổi mô hình hoạt động thành điểm bán hàng trực thuộc chi nhánh tỉnh.

Hoa Sen khẳng định số địa điểm phân phối sản phẩm của Tập đoàn không bị giảm đi trong quá trình tái cơ cấu này. 

Hoa Sen cũng thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen do Tập đoàn sở hữu 100%. Mục đích là sắp xếp lại mảng vận tải theo hướng điều chuyển các đội xe, phương tiện vận tải từ Công ty Vận tải & Cơ khí Hoa Sen sang các nhà máy sản xuất để tăng tính chủ động trong vận tải, chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu.

Gần đây hơn, HĐQT của Hoa Sen thông qua chủ trương góp 49% vốn thành lập Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Hoa Sen có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kiên Dương