Doanh nghiệp

Hoa Sen chốt ngày tổ chức Đại hội cổ đông niên độ 2019-2020

13:25 | 09/10/2019

Chia sẻ

Đại hội cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen dự kiến bàn về kế hoạch hoạt động cho niên độ sau, phương án chi trả cổ tức, báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư và một số nội dung khác.

Ngày 8/10 vừa qua Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2019-2020.

Cụ thể, thời gian tổ chức dự kiến từ 8h30 sáng thứ Hai 13/1/2020, địa điểm tại số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM. Ngày đăng kí cuối cùng là 1/11/2019.

Nội dung chính của Đại hội dự kiến bao gồm: Các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ trước, định hướng và kế hoạch hoạt động cho niên độ sau, phương án chi trả cổ tức, báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư và một số nội dung khác do Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Khác với đa số doanh nghiệp tại Việt Nam, niên độ tài chính của Hoa Sen không trùng với năm Dương lịch mà bắt đầu ngày 1/10 và kết thúc ngày 30/9 năm sau. Đại hội cổ đông niên độ 2018-2019 của Hoa Sen được tổ chức vào ngày 14/1/2019.

HSG Hoa sen self (2)

Một chi nhánh của Hoa Sen tại Hà Nội. Ảnh: Kiên Dương.

Trong ba quí đầu niên độ 2018-2019 (tức 9 tháng từ ngày 1/10/2018 đến 30/6/2020), Hoa Sen đạt doanh thu thuần 21.685 tỉ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế 277,4 tỉ đồng, giảm gần 46%.

Đáng chú ý, riêng quí III niên độ 2018-2019 (từ 1/4 đến 30/6/2019), doanh thu thuần của Hoa Sen đạt 7.228 tỉ đồng, giảm gần 3.100 tỉ đồng (tương đương giảm 30%) so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng giảm 6% xuống còn 970 tỉ đồng.

Cùng với đó nhiều loại chi phí cũng đi xuống, trong đó chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 54%, tương đương giảm gần 127 tỉ đồng. Chi phí tài chính giảm 8% tương đương 17 tỉ đồng do công ty cải thiện quản lí hàng tồn kho và giảm dư nợ vay ngắn hạn.

Nhờ vậy, Hoa Sen đạt lợi nhuận trước thuế 216 tỉ đồng trong quí III của niên độ, tăng gấp hơn hai lần so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 161 tỉ đồng, tăng 94%.

Đây là quí có lãi thứ ba liên tiếp của Hoa Sen. Trong quí cuối của niên độ 2017-2018, Hoa Sen lỗ sau thuế gần 102 tỉ đồng.

Trong niên độ 2018-2019, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu thuần 31.500 tỉ đồng, giảm 9% so với thực tế đạt được trong niên độ trước, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 500 tỉ đồng, tăng 22%.

Sau 9 tháng đầu niên độ này, Hoa Sen đã thực hiện gần 69% kế hoạch doanh thu và 55,4% kế hoạch lãi sau thuế.

KH 2019 HSG

Kế hoạch kinh doanh của Hoa Sen niên độ 2018-2019. Nguồn: Hoa Sen.

Kiên Dương