Doanh nghiệp

10 lãnh đạo Hoa Sen mua hơn 2,3 triệu cp HSG trong nửa đầu năm, không ai bán ra

05:52 | 17/07/2019

Chia sẻ

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG), 10 lãnh đạo và 1 người nhà lãnh đạo của tập đoàn này đã mua vào tổng cộng hơn 2,3 triệu cổ phiếu HSG. Qua đó nâng tổng sở hữu cổ phiếu này lên hơn 4,61 triệu đơn vị.

Người mua nhiều nhất là ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực với khối lượng 500.000 đơn vị, nâng sở hữu sau giao dịch lên hơn 1,3 triệu cp tương ứng tỉ lệ 0,33%. 

Tổng Giám đốc Trần Quốc Trí mua 380.000 cp. Ông Bùi Thanh Tâm - Phó ban Tái cấu trúc kiêm Phụ trách quản trị - đăng kí mua 300.000 cp nhưng thực tế mua tới 302.600 cp.

Ông Lý Hoàng Long - con trai thành viên HĐQT Lý Văn Xuân mua vào khối lượng ít nhất với 10.000 cp.

Bảng giao dịch cổ phiếu của các lãnh đạo và người có liên quan của Hoa Sen. (Song Ngọc tổng hợp từ báo cáo quản trị công ty)

Tên lãnh đạo/người nhàChức danh tại công tySở hữu đầu kì (cp)Sở hữu cuối kì (cp)Mua thêm (cp)
Trần Ngọc ChuPhó Chủ tịch HĐQT             805.574               1.305.574            500.000  
Trần Quốc TríThành viên HĐQT kiêm TGĐ             288.778                   668.778            380.000  
Bùi Thanh TâmPhó ban Tái cấu trúc kiêm Phụ trách quản trị               80.996                   383.596            302.600  
Trần Quốc PhẩmPhó TGĐ               83.737                   383.737            300.000  
Hồ Thanh HiếuPhó TGĐ             192.500                   442.500            250.000  
Lê Đình HạnhPhó ban Kiểm toán nội bộ             163.947                   389.647            225.700  
Lê Vũ NamTrưởng ban Kiểm toán nội bộ             187.783                   285.793              98.010  
Nguyễn Ngọc HuyPhó TGĐ                  9.817                     96.317              86.500  
Nguyễn Minh KhoaPhó TGĐ             176.897                   261.897              85.000  
Vũ Văn ThanhPhó TGĐ             231.624                   316.624              85.000  
Lý Hoàng LongCon trai TV HĐQT Lý Văn Xuân               68.750                     78.750              10.000  

Tổng2.290.403   4.613.213        2.322.810   

(Sở hữu cuối kì tại ngày 30/6 không bao gồm cổ phiếu nhận thêm do trả cổ tức)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị của Hoa Sen tổ chức tổng cộng 35 cuộc họp. Chủ tịch HĐQT Lê Phước Vũ từng tuyên bố "lên núi ở ẩn" nhưng vẫn tham dự đầy đủ 35 cuộc họp này. Các thành viên HĐQT khác cũng tham gia 100% các cuộc họp.

Để điều hành hoạt động của công ty, HĐQT đã ban hành 50 nghị quyết về nhiều vấn đề như tái cấu trúc hệ thống phân phối, góp vốn thành lập công ty, chấp thuận cho công ty con vay vốn ngân hàng, trả cổ tức bằng cổ phiếu, chấm dứt hoạt động công ty con, ...

Mới đây, Hoa Sen công bố ước tính kết quả kinh doanh quí III (từ 1/4 đến 30/6) niên độ tài chính 2018-2019 với doanh thu thuần khoảng 7.228 tỉ đồng, giảm 3.097 tỉ đồng (tương đương 30%) so với cùng kì niên độ kế toán trước.

Tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ước tính 183 tỉ đồng, tăng 99% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 158 tỉ đồng, tăng 90%.

Song Ngọc