|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Doanh thu môi giới của Khải Hoàn Land giảm 86%

07:36 | 27/04/2023
Chia sẻ
Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, Khải Hoàn Land chỉ ghi nhận gần 15 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động môi giới trong ba tháng đầu năm 2023.

CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Mã: KHG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu có sự thay đổi khi mảng môi giới bất động sản không còn chiếm tỷ trọng lớn, chỉ ghi nhận gần 15 tỷ đồng, giảm 86%. Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 2,2 lần lên hơn 245 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng tăng 1,7 lần lên hơn 263 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp 2,6 tỷ đồng quý đầu năm trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 45 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 85% lên hơn 135 tỷ đồng (chủ yếu do lãi từ hợp tác đầu tư), Khải Hoàn Land lãi sau thuế gần 57 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp còn cách rất xa mục tiêu 1.660 tỷ đồng doanh thu thuần và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Khải Hoàn Land hơn 6.838 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu (ngắn hạn và dài hạn) hơn 6.335 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm gần 93% tổng tài sản.

Cụ thể, phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp gần 1.795 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 676 tỷ đồng, tiền ký quỹ với các bên liên quan gần 830 tỷ đồng. Phải thu dài hạn gần 4.541 tỷ đồng, chủ yếu là tiền ký quỹ môi giới và thực hiện dự án.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến đến cuối tháng 3 ở mức hơn 1.642 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ trái phiếu gần 600 tỷ đồng.

 (Đồ họa: Nguyên Ngọc).

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra mới đây, bà Đinh Thị Nhật Hạnh. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Khải Hoàn Land cho biết, không riêng gì Khải Hoàn Land mà hầu hết các doanh nghiệp bất động sản nói chung ghi nhận khoản phải thu lớn không có gì nghiêm trọng. Các khoản phải thu của Khải Hoàn Land chủ yếu đang trong giai đoạn đầu tư vào các công ty, tập đoàn là chủ đầu tư, nhà phát triển dự án. Khải Hoàn Land đầu tư vào đó để lấy lượng sản phẩm lớn với giá rẻ.

“Mình có thể xem đây là khoản để dành, có những sản phẩm tốt để sau này đưa cho hệ thống bán. Chúng tôi chấp nhận dòng tiền bị âm nhưng được những khoản có thể có về sau này: Giá bán tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn.

Cho nên, các khoản phải thu, dòng tiền âm như cổ đông quan tâm cũng không phải là vấn đề lớn. Đây là các khoản đầu tư dài hạn nên quý cổ đông đừng quá lo lắng. Đầu tư thì cuối cùng lợi nhuận cũng về Khải Hoàn Land. Chỉ số tài chính, nợ trên vốn chủ sở hữu của Khải Hoàn Land hiện vẫn ở tỷ lệ an toàn”, bà Đinh Thị Nhật Hạnh thông tin đến cổ đông.

Hà Lê