|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Doanh nghiệp có thể phát điện mặt trời dư thừa vào lưới điện quốc gia với giá 0 đồng

07:34 | 07/12/2023
Chia sẻ
Đối với điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia, các đơn vị có thể phát sản lượng điện dư vào lưới điện với giá 0 đồng. Đổi lại, nhà nước cho phép tổ chức được bám và liên kết với lưới điện, đảm bảo vận hành ổn định.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân dự thảo hồ sơ Nghị định quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Trong đó, điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào lưới điện quốc gia.

Dự thảo nêu các tổ chức, cá nhân khi thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà chỉ được sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, bao gồm cả việc không bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Điều này có nghĩa không có đầu tư kinh doanh điện, không cho phép hoạt động kinh doanh mua bán điện.

Dự thảo cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện.

Trường hợp, các đơn vị lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng. Tức là đơn vị không được thanh toán, đổi lại nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân được bám và liên kết với lưới điện quốc gia, đảm bảo hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành ổn định.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sản lượng điện dư vào lưới điện quốc gia thì phải tự đầu tư lắp đặt thiết bị hạn chế tối đa phát điện dư vào hệ thống điện.

Ngoài ra, dự thảo cho rằng công suất điện mặt trời mái nhà của mỗi tổ chức, cá nhân phải phù hợp với phụ tải hiện có tại thời điểm đăng ký phát triển. Quy định này áp dụng với điện mặt trời mái nhà trên phạm vi cả nước.

Đối với điện mặt trời mái nhà không liên kết với lưới điện quốc gia để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Dự thảo nêu rõ các tổ chức, cá nhân khi phát triển điện mặt trời mái nhà chỉ được sử dụng tại chỗ, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác, đồng thời phải bảo đảm nguồn phát điện và phụ tải không liên kết với lưới điện quốc gia.

Quy mô, công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà của mỗi tổ chức, cá nhân không giới hạn tại thời điểm đăng ký phát triển.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến đóng góp trước ngày 26/12 để Bộ tổng hợp, báo cáo.

Hoàng Anh