Doanh nghiệp

Doanh nghiệp bán vàng mã thu bình quân 1 tỉ đồng mỗi ngày

11:52 | 23/10/2019

Chia sẻ

Khoảng 18% doanh thu của CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã: CAP) đến từ thị trường xuất khẩu, với sản phẩm chủ lực là giấy vàng mã.

Năm tài chính của Thực phẩm Yên Bái bắt đầu từ ngày 1/10/2018 - 30/9/2019.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp quí IV năm tài chính 2019, Thực phẩm Yên Bái đạt doanh thu thuần hơn 166 tỉ đồng, tăng 135% so với cùng kì năm trước. Biên lãi gộp trong kì của Công ty cũng tăng lên mức 15,5% từ mức 12,5%. Kết quả quí III, Công ty lãi sau thuế 13,8 tỉ đồng, gấp hơn 8 lần so với cùng kì.

Dù vậy, thành tích tăng trưởng mạnh trong quí cuối cùng chưa đủ để giúp Thực phẩm Yên Bái vực dậy lợi nhuận cả năm tài chính 2019. Theo đó, Công ty báo lãi sau thuế cả năm đạt 21,4 tỉ đồng, giảm hơn 36% so với 2018.

Kết quả này chủ yếu là do biên lãi gộp suy giảm từ 19,1% xuống 14,6%. Các chi phí tài chính (lãi vay), bán hàng và quản lí doanh nghiệp trong năm đều tăng. Cùng với đó, Công ty ghi nhận khoản chi phí bất thường gần 3 tỉ đồng từ việc thanh lí một dây chuyền chế biến bã sắn sấy khô.

Thực phẩm Yên Bái thành lập năm 1994, có sản phẩm kinh doanh chính là bột sắn, giấy đế và giấy vàng mã. Trong năm tài chính 2019, doanh thu bình quân của doanh nghiệp này đạt khoảng 1 tỉ đồng/ngày, tương ứng tổng doanh thu gần 366 tỉ đồng cả năm, tăng 18% so với năm trước.

Khoảng 18% doanh thu của Thực phẩm Yên Bái đến từ thị trường xuất khẩu, với sản phẩm chủ lực là giấy vàng mã. Trong năm tài chính 2019, doanh thu xuất khẩu vàng mã của Công ty là gần 58 tỉ đồng, tăng 2% so với năm trước.

CAP doanh thu 2019

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp quí IV/2019)

Trong năm tài chính 2019, Thực phẩm Yên Bái cắt giảm lượng lớn hàng tồn kho và tích trữ tiền mặt. Theo đó, tiền và tiền gửi của Công ty tăng từ 12,5 tỉ đồng lên 50,5 tỉ đồng, hàng tồn kho giảm từ 68,7 tỉ đồng xuống còn chưa đến 17 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, Thực phẩm Yên Bái cũng sạch bóng nợ vay (đầu năm vay nợ gần 12 tỉ đồng). Công ty ghi nhận gần 76 tỉ đồng vốn chủ sở hữu vào cuối kì, xấp xỉ đầu năm. 

Thừa Vân