Doanh nghiệp

Công ty tổng thầu các dự án năng lượng lãi 9 tháng vượt 114% kế hoạch năm, rót 63 tỉ vào cổ phiếu GEX

11:19 | 26/10/2020

Chia sẻ

Công ty cổ phần SCI E&C chuyên tổng thầu các dự án về năng lượng như thuỷ điện, điện mặt trời, điện gió báo lãi trước thuế 9 tháng đạt 120 tỉ đồng, vượt 114% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần SCI E&C (Mã: SCI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 ghi nhận doanh thu giảm 3% còn 216 tỉ đồng.

SCI cho biết năm 2020 một số công trình/hạng mục có tỉ lệ lợi nhuận cao đã bắt đầu được nghiệm thu nên hết quí III lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 49 tỉ đồng, gấp 21 lần cùng kì.

Dù chi phí quản lí doanh nghiệp tăng mạnh nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng 88% nên SCI vẫn báo lãi quí III đột biến gấp gần 24 lần lên 29,5 tỉ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SCI đạt 652 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 43% nhưng lãi sau thuế vẫn tăng gấp 2,3 lần lên 96 tỉ đồng. EPS 4 quí gần nhất đạt trên 8.000 đồng.

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 56,2 tỉ đồng. Với 120 tỉ đồng lãi trước thuế, lợi nhuận 9 tháng của SCI đã vượt 114% kế hoạch năm.

Công ty tổng thầu các dự án năng lượng lãi 9 tháng vượt 114% kế hoạch năm, rót 63 tỉ vào cổ phiếu GEX - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính quí III/2020

Về các chỉ tiêu tài sản, tại ngày 30/9 tổng tài sản của công ty đạt 2.318 tỉ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với con số đầu năm do các khoản đầu tài chính ngắn hạn, phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng mạnh.

SCI đã uỷ thác 278,5 tỉ đồng cho CTCP Quản lí quĩ MB quản lí và đầu tư. Bên cạnh đó, tại ngày 30/9 SCI đã rót 78,5 tỉ đồng đầu tư dài hạn vào cổ phiếu GEX, MHC, VGC. Trong đó khoản đầu tư vào cổ phiếu GEX chiếm tỉ trọng lớn nhất với hơn 63 tỉ đồng. 

Công ty tổng thầu các dự án năng lượng lãi 9 tháng vượt 114% kế hoạch năm, rót 63 tỉ vào cổ phiếu GEX - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính quí III/2020

Theo thuyết minh trong khoản mục chi phí tài chính thì 9 tháng đầu năm, SCI lỗ tới gần 22 tỉ đồng do thanh lí các khoản đầu tư tài chính. 

Khoản phải thu hết quí III tăng gấp 2,9 lần so với số đầu năm lên 1.133 tỉ đồng do tăng phải thu khách hàng và trả trước cho người bán. Hàng tồn kho tại ngày 30/9 của SCI cũng tăng 1,7 lần so với đầu năm lên 430 tỉ đồng, phần lớn là ở chi phí xây dựng cơ bản dở dang. 

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ đi vay của SCI là 557 tỉ đồng, tăng 33,5% so với đầu năm và gấp 1,9 lần so với vốn chủ sở hữu. Khoản đi vay này đều là từ ngân hàng và tổ chức cho thuê tài chính. 

Kết phiên 26/10, cổ phiếu SCI dừng ở mức 68.000 đồng/cp, tăng gấp 10 lần giá trong 7 tháng qua. 

Công ty tổng thầu các dự án năng lượng lãi 9 tháng vượt 114% kế hoạch năm, rót 63 tỉ vào cổ phiếu GEX - Ảnh 3.

Diễn biến giá cổ phiếu SCI một năm qua. Nguồn: VNDirect

SCI là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực tổng thầu các dự án về năng lượng như thuỷ điện, điện mặt trời, điện gió với vốn điều lệ khoảng 121 tỉ đồng.

SCI là tổng thầu EPC các nhiều dự án năng lượng như: Thuỷ điện Canan 1 và 2, thuỷ điện Nậm Lụm 1 và 2, thuỷ điện Nậm Sam 3, trang trại điện mặt trời Gelex Ninh Thuận, nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 và 3, nhà máy điện gió Gelex 1,2,3.

Hiện cổ đông lớn nhất của SCI là Công ty cổ phần SCI nắm 60,5% vốn của công ty.

Hoàng Kiều