Doanh nghiệp

FPT Telecom 9 tháng lãi hơn 1.100 tỉ đồng, EPS đạt 5.459 đồng

08:43 | 26/10/2020

Chia sẻ

Với mục tiêu doanh thu 11.814 tỉ đồng và LNTT 2.022 tỉ đồng trong năm 2020, FPT Telecom đã thực hiện được 71% chỉ tiêu doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 của CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – Mã: FOX) vừa công bố, doanh thu của công ty ghi nhận mức tăng 8% so với cùng kì, đạt mức 2.895 tỉ đồng

Trong kì, giá vốn hàng bán tăng nhẹ 5% đã đẩy lợi nhuận gộp công ty tăng trưởng 13% so với cùng kì năm trước, đạt 1.452 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quí III đạt 419 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kì năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, FPT Telecom thu về 8.365 tỉ đồng doanh thu, trong đó 96% là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, ngoài ra công ty còn có doanh thu từ hoạt động bán hàng. So với 9 tháng năm ngoái, doanh thu của FPT Telecom đã tăng 10%, chủ yếu do hoạt động cung cấp dịch vụ tăng trưởng.

LNTT đạt 1.462 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kì; LNST theo đó tăng 12% đạt 1.170 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.114 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kì. EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần) lũy kế 4 quí gần nhất là 5.459 đồng/cp.

FPT Telecom 9 tháng lãi hơn 1.100 tỉ đồng, EPS đạt 5.459 đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ BCTC của FOX

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản FPT Telecom đạt 13.766 tỉ đồng, tăng 435 tỉ đồng từ đầu kì. Trong đó, tiền gửi có kì hạn tăng 12% lên 4.671 tỉ đồng. Hàng tồn kho giảm từ 657 tỉ đồng đầu kì về 501 tỉ đồng do tồn kho hàng hóa và tồn kho nguyên vật liệu giảm.

Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 1,2 lần lên 285,4 tỉ đồng chủ yếu do khoản đầu tư dở dang vào công trình Trung tâm dữ liệu FPT Telecom Tân Thuận tăng.

Về nợ vay trong kì giảm từ 4.375 tỉ đồng hồi đầu năm về 4.277 tỉ đồng vào cuối kì. Mặt khác, công ty còn 1.344 tỉ đồng doanh thu chưa thực hiện, phần lớn là doanh thu nhận trước từ các dịch vụ viễn thông (97%).

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính công ty giảm mạnh từ 63 tỉ đồng cùng kì năm ngoái về âm 627 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm nay do tiền trả vợ gốc vay tăng mạnh 30%. Công ty tăng mạnh đầu tư vào các công cụ nợ của đơn vị khác khiến dòng tiền hoạt động đầu tư âm 1.137 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh gấp 2,3 lần cùng kì lên 1.806 tỉ đồng đã kéo dòng tiền thuần trong kì của FPT Telecom lên 43 tỉ đồng, trong khi cùng kì âm 111 tỉ đồng.

Thu Thủy