|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty mẹ 'vua tôm' Minh Phú lãi 9 tháng gần 536 tỉ đồng, tăng trưởng 79%

10:58 | 25/10/2018
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, công ty mẹ của Minh Phú đạt doanh thu thuần 8.261 tỉ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế 535,7 tỉ đồng, tăng 79%.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III với doanh thu thuần 3.811 tỉ đồng, tăng 19,5% so với cùng kì năm ngoái. Giá vốn hàng bán 3.451 tỉ đồng, tăng 19,6%. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt gần 360 tỉ đồng, tăng 18,4%.

Doanh thu tài chính 82 tỉ đồng, gấp 4 lần so với cùng kì. Chi phí tài chính tăng 58% lên gần 76 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng 105 tỉ đồng, tăng 46%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 18,3 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, công ty mẹ Minh Phú ghi nhận lợi nhuận sau thuế 223 tỉ đồng, tăng 30,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mẹ của Minh Phú đạt doanh thu thuần 8.261 tỉ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế 535,7 tỉ đồng, tăng 79%.

cong ty me vua tom minh phu lai 9 thang dat 536 ti dong tang 79
Báo cáo tài chính công ty mẹ Minh Phú quý III (Nguồn: Minh Phú).

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của công ty mẹ Minh Phú ở mức 6.828 tỉ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và tương đương tiền 750,3 tỉ đồng, giảm 26,7%. Phải thu khách hàng 2.377 tỉ đồng, tăng 38,6%. Hàng tồn kho 1.520 tỉ đồng, tăng 28,4%.

Vay nợ ngắn hạn của công ty tăng 70% lên 2.853 tỉ đồng trong khi đó, vay dài hạn giảm 67% xuống 996,7 tỉ đồng.

Ngày 10/11 tới đây, Minh Phú sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để xem xét việc hủy bỏ một số ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, công ty dự kiến phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cp nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.400 tỉ đồng lên hơn 2.157 tỉ đồng.

Trước đó, Hội đồng quản trị Minh Phú đã quyết định thành lập CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao tại tỉnh Kiên Giang với vốn góp 60 tỉ đồng, tương đương với 60% vốn điều lệ. Mục đích thành lập đơn vị này nhằm thực hiện kế hoạch phát triển nuôi tôm công nghệ cao.

Xem thêm

Hoài Thu

NHNN: Thông tin về thay đổi cơ chế điều hành tỷ giá là không chính xác
Đại diện NHNN cho rằng cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm và biên độ +/-5% hiện nay đã đủ dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt. Một số thông tin gần đây về thay đổi điều hành tỷ giá là không chính xác và không phù hợp với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo tâm lý bất ổn trên thị trường.