Doanh nghiệp

Con trai ông Trần Bắc Hà chỉ đạo chiếm đoạt tiền của BIDV thông qua việc bán bò ra sao?

07:30 | 04/04/2020

Chia sẻ

Cơ quan Điều tra xác định ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tổng số tiền gần 150 tỉ đồng chiếm đoạt từ tiền bán bò để sử dụng góp vốn vào Công ty Bình Hà và một số cổ đông cá nhân sử dụng theo chỉ đạo của Tùng.

Bán bò thông qua "chân rết" nhằm chiếm đoạt vốn ngân hàng

Như đã đề cập ở các bài trước, do ba cổ đông sáng lập Công ty Bình Hà là Đinh Văn Dũng, Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang không có năng lực tài chính, thông qua hoạt động bán bò, ba cổ đông đã thu tiền nhưng không nộp về Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo qui định. 

Thay vào đó, theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), ba cổ đông dùng số tiền chiếm đoạt từ bán bò để góp vốn ngược trở lại vào Công ty Bình Hà nhằm đáp ứng được các điều kiện cấp tín dụng của BIDV về vốn tự có để tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng.

Căn cứ xác minh dòng tiền, Cơ quan Điều tra xác định hành vi chuyển tiền vào tài khoản Công ty Bình Hà chuyển 108 tỉ đồng để góp vốn cho Trần Anh Quang (Trong đó, Trần Anh Quang chuyển tiền góp vốn trực tiếp 96,9 tỉ đồng; Thái Thành Vinh chuyển tiền góp 5,2 tỉ đồng và Công ty Vĩnh Phát chuyển tiền góp vốn 6 tỉ đồng) và 15,2 tỉ đồng còn lại giao Trần Anh Quang bỏ túi sử dụng cá nhân.

Chuyển tiền vào Công ty Bình Hà để góp vốn cho Thái Thành Vinh 7,5 tỉ đồng (Thái Thành Vinh chuyển tiền góp vốn 6 tỉ đồng và Công ty Hantecho chuyển tiền góp vốn 1,5 tỉ đồng); 7,8 tỉ đồng còn lại Thái Thành Vinh bỏ túi dùng cá nhân.

Chuyển tiền vào Công ty Bình Hà góp vốn cho Đinh Văn Dũng 11 tỉ đồng (ông Dũng chuyển trực tiếp 6 tỉ đồng, Hantechco chuyển tiền góp 5 tỉ đồng). Tổng số tiền thu từ bán bò đã chuyển cho ba cá nhân sử dụng vào mục đích góp vốn vào Công ty Bình Hà và sử dụng cá nhân gần 150 tỉ đồng.

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Trần Duy Tùng

Cơ quan Điều tra xác định, trách nhiệm cao nhất thuộc về cá nhân ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà. Trách nhiệm sau đó đến hai cá nhân là Đinh Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà từ tháng 4/2015 – 10/2016 và Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà từ tháng 10/2016 đến nay; cuối cùng là Thái Thành Vinh.

Đối với Trần Duy Tùng, Cơ quan Điều tra xác định bị can này phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tổng số tiền gần 150 tỉ đồng chiếm đoạt từ tiền bán bò để sử dụng góp vốn vào Công ty Bình Hà và một số cổ đông cá nhân sử dụng theo chỉ đạo của Tùng.

Với bị can Đinh Văn Dũng, phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo và điều hành việc bán bò, thu tiền và chiếm đoạt tiền bán bò từ Công ty môi giới, Công ty Hantechco, nên phải chịu trách nhiệm chung về tổng số tiền 26,6 tỉ đồng cho Hantechco thu tiền bán bò và chuyển vào tài khoản cá nhân của ba cổ đông để góp vốn và sử dụng cá nhân.

Trong đó, Đinh Văn Dũng phải chịu trách nhiệm cá nhân trực tiếp với số tiền 14,1 tỉ đồng mà Công ty Hantechco chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân (6 tỉ đồng), chuyển vào Công ty Bình Hà để góp vốn cá nhân (5 tỉ đồng) và nhận tiền mặt 3,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do Đinh Văn Dũng chưa nhận việc nhận 3,1 tỉ đồng tiền mặt như trên ngoài lời khai của ông Lâm Tăng khoát nên chưa đủ cơ sở để kết luận. Do đó, Cơ quan Điều tra cho biết chỉ đủ cơ sở kết luận ông Đinh Văn Dũng phải chịu trách nhiệm chung về số tiền 23,5 tỉ đồng và chịu trách nhiệm riêng số tiền 11 tỉ đồng.

Đối với Trần Anh Quang, người giữ chức Tổng Giám đốc Bình Hà từ tháng 10/2016 đến nay phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bán bò, thu tiền và chiếm đoạt tiền bò thông qua công ty môi giới Vĩnh Phát và các lò mổ.

Cơ quan Điều tra xác định ông Trần Anh Quang phải chịu trách nhiệm chung về số tiền gần 83 tỉ đồng đã chiếm đoạt từ nguồn thu bán bò từ Công ty Vĩnh Phát sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hai cổ đông để góp vốn vào Công ty Bình Hà và sử dụng cá nhân.

Cụ thể, Trần Anh Quang đã chuyển 71,8 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân để sau đó chuyển vào tài khoản Công ty Bình Hà để góp vốn với tư cách cá nhân; chuyển 13 tỉ đồng cho Thái Thành Vinh để Vinh chuyển 5,2 tỉ đồng vào Công ty Bình Hà góp vốn cho Trần Anh Quang và 7,8 tỉ đồng còn lại Vinh sử dụng cá nhân. Ngoài ra, 6 tỉ đồng được Lương Thị Điệp rút ra để nộp vào Công ty Bình Hà góp vốn cho Trần Anh Quang.

Theo Cơ quan Điều tra, bị can Trần Anh Quang phải chịu trách nhiệm cá nhân trực tiếp với số tiền 69,3 tỉ đồng. Bao gồm 48,4 tỉ đồng chiếm đoạt từ các lò mổ thanh toán vào tài khoản cá nhân để ông này góp vốn vào Công ty Bình Hà 33,58 tỉ đồng và 14,8 tỉ đồng còn lại sử dụng cá nhân.

Theo đó, tổng cộng, Trần Anh Quang phải chịu trách nhiệm chung 131 tỉ đồng và chịu trách nhiệm cá nhân 116,6 tỉ đồng.

Đối với cổ đông Thái Thành Vinh, tuy không tham gia trực tiếp vào việc bán bò, thu tiền từ hai công ty môi giới là Hantechco và Vĩnh Phát nhưng đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bò, chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích góp vốn vào Công ty Bình Hà và sử dụng cá nhân.

Theo đó, Thái Thành Vinh phải chịu trách nhiệm về chung số tiền 25,5 tỉ đồng (bao gồm 12,5 tỉ đồng từ công ty Hantechco và 13 tỉ đồng từ Vĩnh Phát) và chịu trách nhiệm cá nhân 20,3 tỉ đồng (bao gồm 12,5 tỉ đồng từ Hantechco và 7,8 tỉ đồng từ Vĩnh Phát).

Cơ quan Điều tra nêu rõ hành vi nêu trên của Trần Duy Tùng, Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã phạm vào tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" qui định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vi phạm trên đã gây thiệt hại cho BIDV CN Hà Tỉnh 150 tỉ đồng. Do Công ty An Phú đã nhận nợ để hợp thức hoá và che giấu hành vi chiếm đoạt và đã hoàn trả 128,3 tỉ đồng nên thiệt hại chỉ còn 26,3 tỉ đồng; trong đó có 18,5 tỉ đồng Trần Anh Quang đã thừa nhận chiếm đoạt theo chỉ đạo của Tùng trong thời gian Bình Hà làm ăn thua lỗ năm 2017.

Ngày 26/3/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" qui định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can: Trần Duy Tùng (Con trai ông Trần Bắc Hà), Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh.

Duy nhiên, do hai bị can Trần Văn Tùng và Thái Thành Vinh đã bỏ trốn ra người ngoài và đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế, nên mới thực hiện các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với hai bị can Trần Anh Quang và Đinh Văn Dũng.

Kết quả làm việc với Công ty Bình Hà, Cơ quan Điều tra xác định từ ngày 16/102015 đến ngày 4/12/2017, BIDV Hà Tĩnh đã giải ngân cho Công ty Bình Hà với tổng cộng 1.377 tỉ đồng để nhập 44.035 con bò Úc từ 3 đối tác Úc và 2 công ty con của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Lai là CTCP Bò sữa Tây Nguyên và CTCP Chăn nuôi Gia Lai.

Theo số liệu đến ngày 5/1/2019, Công ty Bình Hà đã xuất bán 41.819 con bò, bò chết và tiêu huỷ 1.340 con và tồn 1.096 con. Công ty Bình Hà bán bò chủ yếu thông qua hai công ty môi giới là Hantechco là Công ty Vĩnh Phát và các lò mỗ với tổng doanh thu bán bò là 1.344 tỉ đồng.

Hoàng Trung