Nhà đất

CII giải trình về số tiền hơn 500 tỉ đồng Thanh tra Chính phủ kết luận chi sai trong dự án ở Thủ Thiêm

14:03 | 03/07/2019

Chia sẻ

Theo CII, các khoản tiền gần 412 tỉ đồng và 118,4 tỉ đồng nhắc đến trong Kết luận của TTCP là một phần của tổng mức đầu tư ở bước lập dự án đầu tư, đã trừ ở bước 2. CII khẳng định đây không phải là khoản đã chi sai và công ty không phải nộp lại ngân sách nhà nước khoản tiền này.

CTCP Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (mã: CII) vừa công bố giải trình về số tiền nộp lại trong Kết luận Thanh tra Chính phủ (TTCP) về Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm.

Theo đó CII cho biết, những ngày qua nhận được nhiều lo lắng của cổ đông về việc liệu "CII có phải nộp lại số tiền gần 412 tỉ đồng và 118,4 tỉ đồng được đề cập đến trong Kết luận của TTCP ngày 26/6/2019 hay không".

du-an-BT-Thu-Thiem_CROP-1

CII khẳng định số tiền gần 412 tỉ đồng và 118,4 tỉ đồng được đề cập đến trong Kết luận về Thủ Thiêm không phải là chi sai và công ty không phải nộp lại ngân sách khoản tiền này. (Nguồn: cii.com.vn)

Theo doanh nghiệp, các khoản tiền gần 412 tỉ đồng và 118,4 tỉ đồng nói trên là một phần của tổng mức đầu tư (TMĐT) ở bước lập dự án đầu tư (bước 1), đã được giảm trừ ở bước 2, không phải là giá trị CII đã sử dụng để thanh toán theo Hợp đồng BT trong thời gian qua.

"Công ty khẳng định đây không phải là khoản đã chi sai và CII hoàn toàn không phải nộp lại ngân sách nhà nước khoản tiền này", thông báo nhấn mạnh.

Cũng trong thông báo, CII cũng nêu tóm tắt quy trình thực hiện dự án BT gồm 5 bước cơ bản:

Bước 1 lập dự án đầu tư: có nhiều công việc phải thực hiện, gồm lập thiết kế cơ sở (thiết kế ban đầu) và TMĐT của dự án. TMĐT là giá trị đầu tư ước tính để triển khai các bước tiếp theo và chưa phải là giá trị cuối cùng, do đó TMĐT luôn lớn hơn giá trị công trình được thanh quyết toán.

Bước 2 lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: dựa trên thiết kế cơ sở tại bước 1, căn cứ tình hình thực hiện dự án tại từng thời điểm và các nghiên cứu chuyên sâu, CII sẽ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình Cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bước 3 triển khai xây dựng công trình: căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được Cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, CII sẽ tổ chức triển khai xây dựng công trình theo đúng hồ sơ được duyệt. Quá trình triển khai thi công, nghiệm thu luôn luôn được giám sát bởi đơn vị giám sát nhà nước do UBND TP chỉ định.

Bước 4 nghiệm thu và thanh toán Hợp đồng BT: căn cứ khối lượng công trình đã hoàn thành và được kiểm toán, được xác nhận bởi đơn vị giám sát, CII sẽ được thanh toán phù hợp với nội dung Hợp đồng BT. Khối lượng được thanh toán là giá trị đầu tư thực tế cho hạng mục công trình đã thi công, không phải là TMĐT được duyệt ban đầu.

Bước 5 quyết toán toàn bộ dự án BT: sau khi hoàn thành thi công toàn bộ dự án, nhà đầu tư, kiểm toán độc lập và Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ cùng phối hợp nghiệm thu dự án và thanh quyết toán giá trị công trình theo Hợp đồng BT trên cơ sở giá trị đầu tư thực tế được phê duyệt.

Theo quy trình này, TMĐT không phải là giá trị để triển khai thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán Hợp đồng BT.

CII là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo Kết luận của TTCP mới đây về KĐT mới Thủ Thiêm, UBND TP HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận cho thực hiện theo hình thức BT nhưng không đăng tải nội dung của dự án lên Trang thông tin điện tử của thành phố và Báo Đấu thầu.

Thành phố cũng phê duyệt tổng mức đầu tư dự án, trong đó có một khoản chi phí không đúng quy định với tổng giá trị gần 412 tỉ đồng; đề ra biện pháp thi công không phù hợp, phải thay đổi, dẫn đến chi phí thực tế phải giảm so với TMĐT 118,4 tỉ đồng.

N. Lê