Doanh nghiệp

CII có thể thu về ít nhất 2.800 tỉ đồng trong 2019, thặng dư khoảng 1.100 tỉ

15:48 | 03/06/2019

Chia sẻ

CII sẽ thu về ít nhất khoảng 2.800 tỉ đồng từ này đến cuối năm 2019. Qua đó, công ty sẽ đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỉ đồng.

Trước sự lo lắng của cổ đông về khả năng trả nợ, khả năng thanh toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) khi công ty liên tục phát hành trái phiếu và tăng vay nợ ngân hàng trong thời gian gần đây, CII đã có giải trình về vấn đề này.

Thoái vốn có thể mang lại lợi nhuận thấp hơn so với phát triển dự án

CII cho biết, ngày 28/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 160, theo đó cho phép tiếp tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT được ký kết theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2018.

Như vậy, việc thanh toán theo Hợp đồng BT đã được tháo gỡ sau một thời gian bị gián đoạn. Do đó, các công ty thành viên của CII đang và sẽ tiếp tục nhận được thanh toán quỹ đất.

Theo CII, trong những năm vừa qua, thị trường bất động sản nóng lên ở hầu hết các tỉnh thành trong nước, đặc biệt là khi vực miền trung như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Nha Trang…Quỹ đất sạch trong thành phố lớn ngày càng hạn hẹp, số lượng bất động sản tồn kho cũng không còn nhiều, trong khi đó, việc quy hoạch đô thị trong nước và sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài khiến cho nhu cầu đầu tư và nhu cầu mua nhà để ở ngày càng tăng mạnh, giá nhà đất "thuận tự nhiện" tăng cao theo nhu cầu.

Vì vậy trong tình hình hiện nay, việc sở hữu một quỹ đất sạch khá lớn và đã hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết tại TP HCM cũng như một số tỉnh khác sẽ là điều kiện thuận lợi rất lớn cho các công ty thành viên trong việc phát triển và mở bán các dự án bất động sản.

Với chủ trương hợp tác phát triển với một số nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, các công ty thành viên sẽ thoái vốn tại một số dự án đầu tư. Với tình hình pháp lý và thị trường bất động sản phân tích nêu trên, việc thoái vốn một số dự án bất động sản tại các công ty con nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Theo CII, mặc dù việc thoái vốn có thể mang lại lợi nhuận thấp hơn một chút so với phát triển dự án nhưng ưu điểm là thời gian thời gian thu hồi vốn nhanh và dòng thu lớn ngay lập tức qua đó đảm bảo dòng tiền và an toàn tài chính cho công ty.

Về dòng tiền chi, từ năm 2015, CII đã tạm dừng phát triển các dự án đầu tư mới mà chỉ tập trung phát triển các dự án hiện hữu đang triển khai bao gồm: Dự án BOT Trung Lương Mỹ Thuận, BT Thủ Thiêm, Xa lộ Hà Nội, Quốc Lộ 60…

Các dự án cơ bản đã thu xếp xong nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là việc góp vốn chủ sở hữu gần như hoàn tất. Do đó, nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án này từ nay đến hết 2020 sẽ không đáng kể.

CII cho biết, với nguồn thu lớn từ mảng bất động sản trong khi nhu cầu vốn chủ sở hữu để tham gia đầu tư cho các dự án hiện hữu gần như thu xếp đầy đủ nên nguồn thu lúc này chỉ tập trung vào việc trả nợ và cơ cấu lại nợ vay cho CII trong thời gian tới.

CII sẽ thu về ít nhất khoảng 2.800 tỉ đồng trong 2019

Tại thời điểm hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu chính dự án, tổng dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của CII khoảng 3.450 tỉ đồng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi).

Trong đó, bao gồm nợ trái phiếu được Guarantco bảo lãnh thanh toán 1.150 tỉ đồng (đáo hạn vào 2029 nên việc cân đối nguồn trả cho khoản trái phiếu này chưa phải là vấn đề cấp bách). Nợ đến hạn thanh toán 2020-2021: 500 tỉ đồng. Nợ đến hạn thanh toán từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: 1.700 tỉ đồng

Ngoài ra, CII cho biết, với tiến độ và kết quả thực hiện những công việc đang triển khai như hiện nay, chỉ tính dòng thu ròng (lợi nhuận và thu hồi vốn đã đầu tư) từ việc thoái vốn tại một số dự án bất động sản của các đơn vị thành viên, trên cơ sở ước tình thận trọng, trên cơ sở thận trọng, CII ước tính sẽ thu về ít nhất khoảng 2.800 tỉ đồng từ nay đến cuối năm 2019. Đồng thời, CII dự kiến đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỉ đồng.

Nguồn thặng dư này sẽ được trả cổ tức cho các cổ đông. Trong trường hợp nguồn thu tốt hơn so với kế hoạch, nguồn thặng dư vốn của CII sẽ tăng hơn nữa.

Thu Hoài