Nhà đất

Kết luận thanh tra KĐT Thủ Thiêm: TP HCM cần hoàn trả hơn 26.300 tỉ đồng tạm ứng đầu tư không đúng quy định

18:54 | 26/06/2019

Chia sẻ

Theo Kết luận của TTCP, UBND TP HCM cần thu hồi và hoàn trả ngay 26.315,9 tỉ đồng tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐT mới Thủ Thiêm đến ngày 30/9/2018, đồng thời cần sớm có giải pháp huy động vốn để trả nợ hơn 4.286,2 tỉ đồng vay ngân hàng đã đầu tư cho KĐT mới Thủ Thiêm.

Trong Kết luận về Khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm (quận 2) công bố mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thực hiện xử lý một số nội dung về kinh tế.

viber_image_2019-06-26_18-46-28

UBND TP cần nghiên cứu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong KĐT mới Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư. (Ảnh: Hiếu Quân)

Cụ thể, UBND TP HCM cần thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐT mới Thủ Thiêm đến thời điểm ngày 30/9/2018 là 26.315,9 tỉ đồng.

Đồng thời, thành phố cần sớm có giải pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho KĐT mới Thủ Thiêm là hơn 4.286,2 tỉ đồng.

UBND TP nghiên cứu các phương án khai thác quỹ đất còn lại trong KĐT mới Thủ Thiêm, tính lại tiền sử dụng đất của các dự án đã giao cho nhà đầu tư; đảm bảo không thất thoát tài sản nhà nước và khắc phục tình trạng mất cân đối khi đầu tư xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm như Kết luận đã nêu.

UBND TP cũng cần thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh là hơn 1.800,5 tỉ đồng và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

TTCP kiến nghị giao cho Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan, UBND TP và TTCP thực hiện xác định đúng chi phí đầu tư bình quân đối với diện tích đất sạch mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KĐT mới Thủ Thiêm.

Trên cơ sở này, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định. Trong đó, kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước khoảng 10.503 tỉ đồng; xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân 17.042 tỉ đồng.

Những công việc nêu trên đề nghị hoàn thành trước ngày 30/9/2019 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TTCP cũng kiến nghị để cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, xác định lại tổng mức đầu tư và giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường và quy định của pháp luật. Việc này nhằm tránh thất thoát tiền của nhà nước, khắc phục tình trạng mất cân đối vốn như hiện nay đối với các dự án BT đang thực hiện trong KĐT mới Thủ Thiêm.

Trong quá trình kiểm toán, TTCP đề nghị xem xét, sử dụng các kết quả qua thanh tra đã phát hiện như: khoản chênh lệch giảm giữa các quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán cho dự án BT 4 tuyến đường chính thiếu căn cứ và chưa đúng quy định hơn 3.901,7 tỉ đồng; các khoản do phê duyệt tổng mức đầu tư của các dự án BT tăng sai khoảng hơn 1,7 triệu đồng; loại khỏi chi phí khi quyết toán dự án 4 tuyến đường chính 25.422 triệu đồng là khoản chi phí không đủ điều kiện quyết toán vào dự án…

Đối với các dự án thuộc khu tái định cư 38,4 ha, UBND TP sớm báo cáo và cung cấp tài liệu, hồ sơ bổ sung để TTCP có kết luận bổ sung trong kết quả kiểm tra, rà soát các dự án thuộc khu tái định cư KĐT mới Thủ Thiêm, để báo cáo lên Thủ tướng.

UBND TP HCM cần chủ trì việc thành lập Tổ công tác do một lãnh đạo UBND TP làm Tổ trưởng để rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng, trong đó tập trung rà soát các dự án như Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ…; rà soát các dự án đã có quyết định giao đất để xem xét, xử lý, tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tiền của nhà nước.

Tổ công tác cũng cần kiểm tra, rà soát các dự án đã có chủ trương và ký hơp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất với các nhà đầu tư nhưng chưa giao đất để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư đối với 55 lô đất còn lại phải sớm tiến hành. Trong đó có gồm các lô đất đã được UBND TP thông báo dừng chủ trương thanh toán cho các dự án BT trong và ngoài KĐT mới Thủ Thiêm (như Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Cầu Thủ Thiêm 4, kè bờ sông Sài Gòn…).

Ngoài ra, Tổ công tác phải rà soát các dự án BT, dự án đối ứng và dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định Luật Đất đai để xác định lại giá đất theo giá thị trường và theo quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Tổ cũng có nhiệm vụ chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án, nhằm sớm hoàn thành việc đầu tư xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Hiếu Quân